Energie als hobby

Windmolens, BANANA?

Windmolens zijn lelijk, elegant in lijnopstelling, horizonvervuiling, toekomstig industrieel erfgoed, gehaktmolens voor vogels en noodzakelijk kwaad, zijn zo maar een paar meningen die ik wel eens gehoord heb in een discussie over deze duurzame energie productiemachines.Vaak zijn dit echter meningen van mensen die niet precies weten welke enorme potentie zo’n windturbine heeft.

Zomaar een paar weetjes over windenergie:

 • Wind op land is een van de goedkoopste vormen van groene stroom productie
 • In Nederland zijn windmolens verantwoordelijk voor circa 42.000 vogelslachtoffers per jaar. Echter komen er twee miljoen vogels om door het verkeer, schieten jagers circa anderhalf miljoen vogels uit de lucht en een miljoen vogels vliegen zich te pletter tegen hoogspanningskabels. Windturbines zorgen dus voor slechts 0,9% van alle vogelslachtoffers en dat is zelfs minder dan katten er te pakken krijgen.
 • Een moderne, op land opgestelde, windmolen (2,3MW) produceert genoeg elektriciteit voor 1.400 woningen.
 • Bij de productie en realisatie van een windmolen wordt energie verbruikt en komt er dus CO₂ vrij. Deze CO₂ is echter al in 3 tot 5 maanden groene stroom productie weer goed gemaakt. De rest van zijn levensduur (circa 25 jaar) heeft hij een volledig CO₂ vrije stroomproductie.
 • Als alle elektriciteit die huishoudens verbruiken zou worden opgewekt met windmolens zonder subsidie, zou de maandelijkse energierekening slechts €8,- per maand duurder uitvallen per huishouden.
 • Een kilowattuur geproduceerd door een windmolen op land, kost minder dan de helft van die van een zonnepaneel.
 • Er zijn slechts circa 1.000 windmolens nodig om de productie van elektriciteit van een kolencentrale te vervangen.
 • De elektriciteit van 33.000 m² aan zonnepanelen is ongeveer gelijk aan die van 1 windmolen (2,3MW)

Windmolens zijn voor een snelle verduurzaming van onze energievoorziening noodzakelijk. En toch zijn nog steeds mensen die ze niet willen zien omdat ze lelijk zijn. ‘Lelijk’ is net als ‘mooi’ maar een mening, die mijns inziens toch (bijna) nooit mag prevaleren boven ‘noodzaak’. En dan is er ook een enorme – steeds verder groeiende – groep mensen die zeggen: “Prima, ik ben voorstander, als ik ze maar vanuit mijn huis/tuin niet kan zien”, het zogenaamde ‘NIMBY-syndroom’. Deze groep mensen is vaak nog wel te overtuigen als ze mee kunnen profiteren van de komst van zo’n molen in hun ‘backyard’, door ze gunstige participatiemogelijkheden of een goedkopere kWh-prijs bij een goede windstroomproductie te bieden.

Het besef dat ons natuurschoon zonder de noodzakelijke verduurzaming steeds schaarser gaat worden, wordt gelukkig steeds groter. Toch zijn er nog mensen met de ‘BANANA’ mening. Gelukkig wordt deze groep die roept: “Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything”, steeds kleiner.

Commentaren op: "Windmolens, BANANA?" (10)

 1. Beste mijnheer maarten,
  Volgens mij ontbreekt er nog een stukje aan uw stelling : ‘ Een moderne, op land opgestelde, windmolen (2,3MW) produceert genoeg elektriciteit voor 1.400 woningen.’ Namelijk : ‘ gedurende 2000 uur per jaar en op willekeurige momenten.
  een windmolen van 2,3 MW zou in 2000 uur 4,6 miljoen KWh leveren.

  Omdat de windmolen maar 2000 uur per jaar draait kunnen die 1400 huishuidens dus ook maar 2000 uur van stroom worden voorzien. Als het verbruik van een woning in 8760 uur 3600 KWh bedraagt is dat in 2000 uur dus 2000/8760 x 3600 = 821 KWh van de windmolen. De overige 2778 KWh zullen van de centrale moeten komen.
  Misschien dat u dat er nog bij zou kunnen zetten ?

  • Een windmolen in Nederland kent (afhankelijk van de lokatie en ashoogte) circa 2.000 vollast-uren per jaar (meeste plekken in Nederland zelfs net iets hoger dan 2.000 uur). Het aantal draaiuren is echter vele malen groter. De werkelijke momentane productie van een windmolen van 2,3MW varieert tussen de 0 en de 2,3MW, afhankelijk van de windsterkte. De momentane behoefte van 1.400 woningen varieert tussen de 0,6 en de 1,5MW. Dus klopt jou redenering dat die ene windmolen van 2,3 MW bijna nooit op ieder moment exact de juiste hoeveelheid levert om 1.400 woningen te kunnen voorzien: soms (veel) minder en een ander moment weer veel meer. Gemiddeld klopt het echter wel. Als je de productie in hoeveelheid kilowatturen over een bepaalde periode neemt van bijvoorbeeld 6 maanden, dan zal dat overeenkomen van de hoeveelheid verbruik van circa 1400 woningen in zo’n zelfde periode van 6 maanden. De jaarproductie van een gemiddelde windmolen van 2,3 MW is circa 4.750.000 kWh, wat gelijk is aan de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van circa 1.400 woningen (ca 3.400 kWh per woning/jaar).
   Overigens is het zo dat alle kilowatturen die door een windmolen worden geproduceerd, niet door een kolen- of gascentrale worden geproduceerd.

 2. Mensen die tegen windenergie zijn beseffen wellicht te weinig hoe nodig we windenergie hebben. De luxe van een mooi uitzicht mag ondergeschikt zijn aan de noodzaak van groene energie. En windenergie is erg groen. De terugverdientijd is opmerkelijk snel. dat ze op subsidie draaien werd geloof ik opgemerkt door onze premier, maar dat was eentiende van de waarheid: Groen Links toonde aan hoeveel meer subsidie de regering geeft aan fossiele energie.

 3. Stephan zei:

  Beste Maarten,

  “Slechts” duizend windmolens t.o.v. 1 kolencentrale? In mijn vocabulair zou het zijn: Helaas hebben we nog steeds 1000 windmolens nodig om 1 conventionele centrale te vervangen. Het is “helaas” namelijk omdat je dus 1000 keer tegen de NIMBY’s en BANANA’s aan moet argumenteren…
  Verder vind ik de inschatting van de impact op de consumentenrekening hoogst voorbarig! Zoals terecht opgemerkt door Bert: De kosten voor de flexibiliteit moet ook nog worden meegenomen.
  Iedereen die zich op dit moment, zeker asset-backed, in de markt begeeft ervaart de problemen die de door de subsidie gepushte opwek veroorzaakt. Hier moet eerst de markt nog een weg voorwaarts in zien te vinden voordat we deze kosten goed in kaart hebben…

  De (ontwikkeling van de) markt is, imho, nog nooit zo spannend en cruciaal geweest als in deze tijd!

 4. Wellicht kunnen we de weerstand van veel nederlanders overwinnen door diegene die in de buurt van een Molen woont korting te geven. Hier zijn velen erg gevoelig voor. De te hanteren kaders van de korting kunnen gekoppeld worden aan de afstand of aantal decibel of gelijksoortige normen. Indien diegene die pal onder de molen woont b.v. veel minder energiebelasting hoeft te betalen vrees ik dat er veel liefhebbers ontstaan om naast zo’n nuttig apparaat te gaan wonen. En wanneer de molens in agrarische omgeving staan valt de korting voor de exploitant reuze mee. In ieder geval kon dit exploitatieplaatje wel eens gunstiger zijn dan het bouwer van off-shore molens.

 5. Wat mij betreft moeten we er naar streven om windenergie goedkoper te maken dan energie uit fossiele brandstoffen. Je kunt hiertoe wachten tot fossiele brandstoffen zo schaars zijn geworden dat de prijzen de pan uitrijzen of ervoor zorgen dat windenergie al veel eerder goedkoper wordt. Als de kansen op efficiëntere molens/turbines op korte/middellange termijn aanzienlijk zijn lijkt me investeren beter dan nu alles aan subsidies uitgeven.

  Daarnaast hoeft af en toe veel te veel of te weinig opwekking geen probleem te zijn als je een fatsoenlijke manier hebt om de energie op te slaan. Hier wordt volgens mij te weinig aandacht aan besteed en discussie is nodig, aangezien er vele verschillende wegen naar een oplossing kunnen leiden, denk aan het opslaan in chemische bindingen (zoals feitelijk het geval is bij fossiele brandstoffen, maar ook in de vorm van waterstofgas), als warmte in enorme reservoirs tot aan water in een hoger bassin pompen en loslaten als je de energie weer nodig hebt.

 6. Marcellus Kuyvenhoven zei:

  Ik heb bovenstaande reacties gelezen en vind dat we juist nu veel Windmolens (en zonnepanelen) neer moeten zetten
  Beide zijn goed te betalen EN rendabel.
  Wanneer de aardolie en energie over 5 jaar duur zijn, is het immers ook duurder om molens en panelen te kopen en te installeren.
  Vooral de fundering is bij grote windmolens kostbaar.
  Uiteindelijk zullen er zoveel windmolens en zonnepanelen zijn, dat energie op zon en winddagen juist goedkoop is.

 7. Weet iemand hoeveel duurder het plaatsen van een windmolen op zee is het hoeveel korter de levensduur? Het zou me niet verbazen als het om een factor 3-4 gaat. Dan zijn inderdaad (financiele) incentives voor mensen die bij een molen in de buurt wonen waarschijnlijk goedkoper om het NIMBY syndroom te compenseren.

  Grootste probleem dat ik eigenlijk zie is de asynchrone productie en afname van energie. Maar ik las pas over een interessante ontwikkeling, de ‘liquid metal battery’. Dat zou een “game changer kunnen worden”.

 8. windmolens zijn en blijven Hobbitstee technologie.
  De getallen van bediende huishoudens mogen dan groot zijn, de elektrische energie van huishoudens is maar 2,5% van het landelijk totaal.
  Overigens heb ik niets tegen windmolens, vind ze ook niet lelijk. Maar met energietransitie hebben ze niets te maken.
  Ook is het een domme beslissing om ze rechtstreeks met een vraaggestuurd net te verbinden. Onze voorouders gebruikten hun molens om voorraden (meel,olie,balken…) aan te leggen. Energietransitie = voorraadtransitie. Waar liggen die nieuwe voorraden? Nergens.

 9. Al ben ik een beetje laat, ik wil graag nog twee punten inbrengen: Voor hele kleine windmolentjes heb ik ooit zitten reken aan de mogelijke opbrengst in IJmuiden en in Volkel. Dat bleek een factor 4 te verschillen. Maarten je schrijft dat “landmolens” 2000 uur vollast draaien. Ook die oostelijk van de lijn Breda – Leeuwarden?

  Verder lees ik dat windmolens heel groen zijn. Daar wil ik toch de knuppel in het hoenderhok gooien: Een molen ontneemt energie aan de wind. Achter de molen waait het dus minder hard. Je verandert iets aan de wind. Is dat wel zo groen? Rondrijden met 1 auto is ook geen probleem maar we zijn het er ondertussen toch wel over eens dat met zoveel auto’s slecht is voor het milieu? Is een molen wel zo groen als hij lijkt of snappen we simpelweg de schade (nog) niet? Ik heb een beetje het gevoel dat het net zoiets als met kernenergie: er komt geen CO2 vrij dus het is goed. Nou nee. Echt niet. Nooit.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: