Energie als hobby

De slimme meter komt er aan. De uitrol door de netbeheerders is (mondjesmaat) begonnen en zal in 2014, voor iedereen die geen bezwaar ertegen heeft, gewoongoed zijn. Maar wat hebben we er nu precies aan?
Slim is de slimme meter al helemaal niet. Het is een meetinstrument met geheugen voor historische verbruiken. Naast het opslaan van meetinformatie van het elektriciteitverbruik en productie (denk aan zonnepanelen), heeft het apparaat ook data-opslagruimte voor de gas- of warmtemeter en de watermeter. Dan moeten die er natuurlijk wel op worden aangesloten.
Daarnaast kan het ding door de netbeheerder, eventueel op verzoek van de leverancier, op afstand worden uitgelezen. Wel zo gemakkelijk, immers hoeft er geen meterkaartje worden ingevuld, is er geen kans meer op opnamefouten en behoren jaarrekeningen op basis van geschatte standen tot het verleden. Dit uitlezen op afstand mag maximaal 6x per jaar voor het sturen van het 2-maandelijkse verbruiksoverzicht, 1x per jaar voor de jaarafrekening, als de bewoner verhuist of als er een andere leverancier is gekozen. Leveranciers zullen deze 2-maandelijkse verbruiksgegevens natuurlijk ook gaan presenteren in prachtige grafieken via hun website, uiteraard achter een beveiligde inlog. Een extrerne poort voor de bewoner maakt het mogelijk om lokaal allerlei actuele en/of historische meetdata uit te lezen. Dit kan door een zogenaamd ‘in-home display’ of een weergave op de thuiscomputer of mobiele telefoon.
Klinkt allemaal fantastisch, maar slim is er tot nu toe nog niets. Een dom apparaat dus?
Nee, dat is ook te kort door de bocht. Een slimme meter is dan misschien niet echt intelligent, maar het is wel een krachtpatser. Het apparaat zorgt voor een ongekende hoeveelheid aan mogelijke diensten, waarvan de meeste waarschijnlijk nog niet eens bedacht zijn. Het continue inzicht in je eigen energieverbruik (veel gehoorde reden, die volgens onze overheid voor vee energiebesparing gaat zorgen) is echt een ondergeschikte rol voor dit apparaat.

De slimme meter wordt helaas niet verplicht.

Mijn meterkast met slimme elektriciteit- en slimme gasmeter

Mijn meterkast met

Iedereen mag de slimme meter weigeren of ervoor kiezen dat uw gegevens niet op afstand worden uitgelezen.
Krijgt u een aanbod om uw meter te vervangen door een slimme meter, dan kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • De plaatsing weigeren;
 • Laten plaatsen, maar de uitleesmogelijkheid uit laten schakelen;
 • Volledig operationeel laten plaatsen;

Deze laatse optie had natuurlijk gewoon verplicht moeten worden. De keuze, welke ingegeven is uit privacy-overweging, is belachelijk om meerdere redenen:

 1. het meetbedrijf van de netbeheerder moet – ook na een volledige uitrol – dure meteropnemers in dienst houden, meteropnamekaartjes blijven verwerken en en overige bestaande processen handhaven die te maken hebben met fouten en vragen die ontstaan bij het schatten of handmatig opnemen van meterstanden. Dit is onnodig duur en deze kosten worden verdisconteerd in de net- en transporttarieven, zodat iedereen meebetaalt aan “weigeraars”;
 2. de “weigeraar” zadelt een toekomstige nieuwe eigenaar/bewoner op met extra kosten. Het alsnog later laten plaatsen van zo’n slimme meter betekent dat de bijbehorende kosten ervan volledig in rekening zal worden gebracht. Ook als een niet ingeschakelde uitleesstatus weer ingeschakeld moet worden, zullen de voorrijkosten en de monteurstijd in rekening worden gebracht bij de nieuwe bewoner;
 3. als er in het net nog aansluitingen met domme meters blijven zitten, kunnen leveranciers veel moeizamer slimme tools ontwikkelen. Ze moeten immers altijd rekening mee blijven houden dat er klanten tussen zitten met zo’n ouderwets ding in de meterkast;
 4. fraude blijft moeilijk traceerbaar. Als iedereen een slimme meter zou hebben, kan namelijk een netbeheerder op wijkniveau goed zien waar alle energie die door een lokaal transformatorstation wordt geleverd, blijft. Afwijkingen op die 2-maandelijkse rondrekening zouden direct alarmbellen doen rinkelen en wijzen op stroomdiefstal in die wijk;

Nu hoor ik jullie denken; “maar hoe zit het dan precies met die privacy?”. Welnu: privacyschending als gevolg van een geplaatste slimme meter is je reinste onzin. Bang zijn voor inbeuk op onze privacy is ook echt een typisch Nederlands dingetje: Criminelen zouden, op basis van de gegevens uit zo’n slimme meter, zien dat iemand lang niet thuis is, en dan gaan inbreken.
Die meters zijn echter beveiligd met zeer moeilijk kraakbare codes en netbeheerders doen er alles aan dat hun systemen nooit te gebruiken zijn door onbevoegden. Nu hoor ik jullie weer denken: “Ja maar alles kan worden gekraakt”. Eens, zeer intelligente, zeer goed geschoolde professionals, zullen wellicht er in kunnen slagen toch in te breken op de meter. Maar jullie denken toch niet dat zo’n hooggeschoolde intelligente professional zijn tijd aan de meter van een kleinverbruiker gaat besteden. Als het al een crimineel is, zal hij zijn tijd gaan spenderen aan het digitaal kraken van een bank of bankgegevens!

Commentaren op: "Slimme meter = domme kracht" (152)

 1. Privacy risico’s betreffen niet alleen mogelijke inbraak/kraken van de meters zelf, veel belangrijker is de wijze waarop de beheerder de verzamelde gegevens centraal opslaat. Recente voorbeelden (KPN !) tonen aan dat bedrijven hierbij geregeld steken laten vallen en erg laks zijn. Verder worden standaard meer gegevens verzameld en opgeslagen dan strikt noodzakelijk.

  • Voor wat betreft het veilig centraal opslaan van de data bij de netbeheerder heb je een aandachtspunt te pakken. Ze verzamelen overigens echt niet meer dan strikt noodzakelijk. Het uitlezen van de meter met een hogere frequentie dan 6x per jaar kost ze namelijk geld (GPRS communicatiekosten en dataopslag). Overigens vraag ik me af wat er erg is van het op straat komen liggen van mijn historische, 2-maandelijkse verbruiksgegevens. Dan komen ze te weten wanneer ik op vakantie ben geweest?!
   Nou hier komen ze:
   dec. 2011 711 kWh
   jan. 2012 628 kWh
   feb. 2012 531 kWh
   mrt. 2012 288 kWh (tot nu toe)

   • Tweemaandelijks? Dan kom ik met die eerste drie volle “2-mnd” verbruiken op een jaarverbruik van 3.740 kWh uit als die maanden representatief zouden zijn voor “een gemiddelde maand in het jaar”. Dat is bovengemiddeld, kan zonder sluwe meter veel lager worden.

    Maar mogelijk lager als in die drie wintermaanden veel verlichting heeft gezeten. Dan zou je op “gemiddeld” die veel gehanteerde drie en een half duizend uitkomen. Hoeveel daarvan gaat de “slimme” meter d’r van af halen?

    Bovenstaande zonder sluwe meter berekend. Sorry. Met een slimme Japanse zakjapanner. Op zonnestroom. Zonder inkijk van “externe instanties” die met mijn hebben en houden helemaal niets hebben te maken.

    Dus ook hier: “neen dank u, ik blief van onze netbeheerder geen mooie bling-bling meter”. (brief van Verhagen hangt hier al in de meterkast… šŸ˜‰ )

    Ik betaal echter al sinds 1 januari 2008 dertig procent meer voor het standaard, al eeuwen afgeschreven Ferrarisje (meetdienst). Dat was het gevolg van een door de NMa gefaciliteerde “meetdienst harmonisatie” waarvan de uitrol van de sluwe meter (die ik mag weigeren) van betaald zou gaan worden…

    De netbeheerders weten feilloos de wegen om linksom of rechtsom je geld af te troggelen. Ze worden er steeds beter in…

   • geachte,

    helaas niet geheel juist
    (GPRS communicatiekosten en dataopslag)
    de gprs module send de gehele dag uit 27/7/365 en die kosten zijn ook allemaal voor de netbeheerder

   • Kilian Hekhuis zei:

    @mark: je lijkt een beetje geobsideerd door de “gprs module”. Dit is in principe hetzelfde apparaat als een mobiele telefoon. Ik weet niet of deze, net als een normale mobiele telefoon, continu contact zoekt met een zendmast in de buurt; ik vermoed van niet, dat zou de capaciteit van de zendmasten in een woonwijk behoorlijk aantasten. Maar zelfs al zou dit wel het geval zijn, dan is die straling alsnog verwaarloosbaar ten opzichte van de overige straling in huis (magnetron, wifi, mobiele telefoons, etc.). Het is *niet* zo dat de slimme meter continu inbelt bij de netbeheerder om zijn standen door te geven. Het is altijd zo dat de netbeheerder, op verzoek van derden (bijv. leveranciers of ODA’s) of vanuit eigen behoefte (bijv. vaststellen jaarstanden) inbelt bij de slimme meter om de standen te collecteren.

   • Geachte Kilian Hekhuis

    misschien heeft u gelijk
    maar met toestemming geeft uw meter de gehele dag data door
    als dat niet zo zou zijn kan er nooit spraken zijn/worden van een smart grid
    dat aan energie regulering doet
    lees dit maar eens
    http://www.cda.nl/OostGelre/Actueel/Nieuws/2012/8/32/Benut_de_slimme_meter_nog_beter.aspx
    en verder heeft ieder huishouden / gezin dan wel al 1/2/3/4/5 telefoons in huis die zenden ook de gehele dag uit
    maar wifi staat bij mij uit en ik heb geen mobiel
    misschien eens hier kijken (asbest werd ook 60 jaar van gezegd niet schadelijk)
    http://www.wanttoknow.nl/overige/gratis-glasvezelkabel-voor-zwitserse-scholen-geen-wifi/
    http://www.electrosense.nl/
    http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_11/nummer_7/nieuwsbericht_568/mobieltjes_verboden_op_scholen_wegens_vrees_voor_gezondheidsrisico.html

    met dank voor uw reactie
    alle meningen tellen

   • Kilian Hekhuis zei:

    @mark: “misschien heeft u gelijk maar met toestemming geeft uw meter de gehele dag data door” – Nogmaals, dit is *onjuist*. De slimme meter geeft *niet* de hele dag data door aan het netbedrijf of leverancier.

    “als dat niet zo zou zijn kan er nooit spraken zijn/worden van een smart grid dat aan energie regulering doet lees dit maar eens” – Je bent blijkbaar in de veronderstelling dat het voor een “smart grid” noodzakelijk zou zijn om de verbruiken van individuele woningen in de gaten te kunnen houden. Dit is echter niet het geval: meten per (deel van een) woonwijk is voor de elektriciteitsmaatschappijen meer dan goed genoeg. Hou ook in gedachte dat het balanceren van het net iets is wat elektriciteitsproducenten doen (in samenwerking met Tennet), en de slimme meter in verbinding staat met de netbeheerder, die een hele andere rol heeft (nl. het fysiek onderhouden van het net, en dus niet het balanceren ervan).

    Het artikel waar je aan refereert is niet van toepassing op je uitspraken: het gaat hier om het inzicht geven van “burgers” in hun actuele energieverbruik. Dit gaat echter niet via het uitlezen van de slimme meter via GPRS (zou een beetje inefficiĆ«nt zijn), maar via de zg. P1-poort, een bedrade datapoort die op moderne slimme meters aanwezig is. Deze wordt dan aangesloten op een slimme thermostaat, bijv. de Toon van Eneco.

   • @Maarten
    [quote]
    Overigens vraag ik me af wat er erg is van het op straat komen liggen van mijn historische, 2-maandelijkse verbruiksgegevens. Dan komen ze te weten wanneer ik op vakantie ben geweest?!
    [/quote]
    Heb jij ooit wel eens gehoor van gedragsprofilering?
    En daarbij haalt de netbeheerder niet alleen de totalen van de afgelopen 2 maanden naar binnen, maar alle metingen met een interval van 15 min!

   • Je denkt toch niet dat een netbeheerder, leverancier of ODA zich bezig gaat houden met gedracgsprofilering? En een heel goede hacker (want je komt niet zo gemakkelijk aan die 15 minuten intervalwaarden), kan met die kennis veel meer geld verdienen dan aan een particuliere diefstal te verdienen is. En een kneuterdief kan via Twitter, Facebook, Hyves of andere social media er heel gemakkelijk achter komen of iemand met vakantie is? Dus ik snap echt die paranoia niet? Er bestaat ook geen enkel voorbeeld van een diefstal op basis van gedragsprofielering op basis van slimme meter data bij particulieren thuis. Ook niet in landen als ItaliĆ« waar de slimme meter al bij miljoenen huishoudens hangt.

   • Kilian Hekhuis zei:

    “Heb jij ooit wel eens gehoor van gedragsprofilering?”

    Netbeheerders noch leveranciers zijn geinteresseerd in jouw gedrag, anders dan wanneer je stroom verbruikt en wanneer niet, i.v.m. netbalancering etc.

    “En daarbij haalt de netbeheerder niet alleen de totalen van de afgelopen 2 maanden naar binnen, maar alle metingen met een interval van 15 min!”

    Dat is dus onjuist, zie mijn uitgebreide uitleg hierover elders in het commentaar. Kort gezegd komt het erop neer dat de netbeheerder zelf hooguit 1 keer per jaar je standen uitleest zodat de leverancier een afrekening kan maken (dit wordt ergens dit jaar verlegd naar de leverancier)*, en dat verder de leverancier verplicht is om eens in de twee maanden standen op te nemen, tenzij je dat zelf expliciet niet wilt. De intervalstanden mogen alleen uitgelezen worden (door leverancier of ODE) met een expliciet klantmandaat, iets wat je zelf ondertekent en dus helemaal zelf in de hand hebt.

    *En bij verhuizen of wisselen van leverancier, in welk geval de leverancier de standen uitleest.

 2. De invoering van deze domme meter moet worden uitgesteld.
  Het geld dat nu bij de netbeheerders tegen de plinten klotst, worden ingezet voor echte energietransitie, zoals vrijstelling van de energie belasting voor duurzaam opgewekte energie.

  Een verplichting is domme kapitaalvernietiging, dooreen domme en corrupte organisatie.
  Wanneer gaan ze echt waarde toevoegen voor hun klanten?

  • Het is niet de taak van netbeheerders om de productie van duurzame energie te subsidiĆ«ren. Als “het geld tegen de plinten klotst” van de netbeheerder, dan zal de NMa/Energiekamer de duimschroeven aandraaien en zal dat resulteren in een verlaging van de net- en transporttarieven. Aangezien die tarieven alleen gestegen zijn, zal dat “klotsen” wel meevallen.
   Terug naar de invoering van de slimme meter: Die invoering is Europees zo afgesproken. De reden is het vergroten van de bewustwording van het energieverbruik door de kleinverbruiker, wat zal resulteren in een daling van dat verbruik. Ook jij kan niet tegen energiebesparing zijn.
   Daarnaast zal die slimme meter ons vele nieuwe diensten van leveranciers brengen en wordt ook teruglevering (denk aan zonnepanelen) geregistreerd. Dit geeft de mogelijkheid van salderen en geeft een goed inzicht in de werkelijke eigen productie en eigen verbruik. Dit in tegenstelling tot de ouderwetse draaischijfmeter, die weliswaar automatisch saldeert omdat hij de andere kant op gaat draaien op momenten dat de productie hoger is dan de afname, maar geeft verder geen noemenswaardig inzicht. Daarnaast worden die oude meters al meer dan 10 jaar niet jaren niet meer geplaatst, dus behoren die sowieso tot een uitstervend ras.

   • geachte,

    dan zal de NMa/Energiekamer de duimschroeven aandraaien en zal dat resulteren in een verlaging van de net- en transporttarieven
    net zoals de privatisering van de ns het beter zou maken
    en de zorg meer gaat concurreren

    ik weet niet wat de netbeheerder verdient maar als er een relatie is tot de energieleverancier zal dat niet mis zijn

    Europees is afgesproken dat 80% slim moet worden ik wil graag bij de 20%
    de nieuwe diensten mag u houden (veel mensen willen helemaal geen nieuwe diensten)
    maar een betaalbare rekening
    zeker niet alle vernieuwingen zijn een goede toevoeging

   • Beste man,
    Als ik uw reacties lees vraag ik mij af hoeveel u betaald krijgt van onze netbeheerders.
    De netbeheerders zijn absoluut niet te vertrouwen, net als de zogenaamd ex overheid bedrijven zoals KPN.
    Ik maak mij inderdaad helemaal geen zorgen om de uitlezing van de cijfertjes.
    Nee ik maak mij meer zorgen over wat de NETBEHEERDER uitvreet want die kan het apparaat heel makkelijk manipuleren.
    Je kan zelf niet continue de netbeheerder in de gaten houden.
    Want deze kan van alles uitvreten met de meters net als ze doen met de huidige.
    Men komt maar even melden dat er een nieuwe meter word geplaatst ik ebn erbij en kijk ernaar nadat de man weg was, begon bij mij al weer de lampje te branden
    Dus ik moets nog even wachten tot het lampje fel ging brande.
    Jawel hoor bij de jaar afrekening een heel ander getal dan het getal waar ik voor had getekend, klagen helpt niet de netwerk beheerder heeft altijd gelijk.
    Dat u zo makkelijk over dit probleem heen stapt vind ik belachelijk, het uitlezen zelf boeit mij geen ruk. Maar het feit dat ik als de beheerder rotzooit met de meter, en dat ik nergens een poot heb om op te staan is voor mij veel belangrijker.
    Wie doet de controle op deze beroeps oplichters, juist niemand.
    Kijk maar een goed naar de regeltjes als een beheerder een schatting doet dan is dat het gebruik. Dus als jij met meterstanden komt zelfs al zijn het foto’s van de meter dan gelden deze niet. Wat de beheerder zegt is wet…..
    Ga daar maar eens over nadenken, beroeps oplichters die geen enkele controle hebben op hun doen en laten. Gesponsord door de staat (1000 % de grootste aandeelhouder)
    vraagt zich iemand ooit eens af waar al het geld blijft wat hier word verdiend door de overheid …. Denk het niet dus. Weet iemand waar de kwartjes van kok heen gaan… niet dus. Kan iemand mij uitleggen waar de opslag op datarecorders heen gaat … niet dus.

 3. Wilco van den Boom zei:

  Pfoe, wat een gevalletje zendingswerk is deze column en wat een kromme argumentatie!

  Een energiebedrijf dat via de meter achter mijn voordeur mag kijken: no way. Ook al is het maar zes keer per jaar (zeggen ze, want toegang tot de broncode om dat te kunnen controleren geven ze toch niet). Ook de laatste keuze in de poll is daarom geen optie, want de infrastructuur is binnen en hoe kan ik controleren dat het meetbedrijf zich aan de afspraken houdt?

  Het is overduidelijk dat er andere belangen spelen dan de geschetste besparing op meteropnemers (bestaan die nog? al in geen tien jaar gezien) of kaartjesscanners. Als dat het probleem was, dan was een meter met een knop “verzend meterstanden naar meetbedrijf” voldoende, al weet je dan weer nooit of het meetbedrijf niet stiekem een achterdeurtje heeft. Nog simpeler is: typ de standen in op een website en klik op Ok. Goh, dat bestaat al! Doe ik jaarlijks en werkt perfect. Als degene die de standen te laat of niet opgeeft dan administratiekosten moet betalen, zijn eventuele kosten voldoende gedekt. Noodzaak? Niet dus!

  Men wil gewoon de gangen van de burgers nagaan, persoonlijke informatie is immers de handelswaar van vandaag. Ook wil men af van de draaischijfmeter omdat die bij teruglevering te ‘eerlijk’ is. Het domme ding kan de teruglevering immers niet apart registreren zodat de energiebedrijven geen asymmetrische tarieven kunnen hanteren. Wie inzicht wil, kan zo vaak hij wil de standen noteren.

  • Jammer dat je geen enkele reden noemt waarom een energiebedrijf (wat bedoel je trouwens, een leverancier of de netbeheerder?) niet via je meter mag weten wat je energieverbruik precies is. Als je benzine/diesel tankt, weet het tankstation toch ook precies hoeveel je hebt getankt en op de seconde nauwkeurig wanneer?
   Als je de slimme meter uitgeschakeld laat plaatsen, ontbreekt de mogelijkheid om te communiceren (GPRS-module of PLC-module wordt dan niet geplaatst). Het is dan technisch onmogelijk om het ding op afstand uit te lezen. Prima optie dus voor de paranoia onder ons.
   Het via de website opgeven van de meterstand is beter dan het invullen van een meterstandenkaartje, maar nog altijd gaat meer dan 1 op de 10 personen de fout in en leest verkeerd af of maakt een tikfout.

   Je meter moet door een meteropnemer minimaal eens in de 3 jaar worden opgenomen. Dus als er bij jou thuis al 10 jaar geen meteropnemer over de vloer is geweest, is de netbeheerder echt in overtreding!
   De draaischijfmeter wordt al meer dat 10 jaar niet meer geplaatst. Ouderwetse apparaten welke zeer onnauwkeurig zijn en erg fraudegevoelig. Je bent toch ook overgegaan op een computer en hebt de typemachine eruit gegooid (of minimaal naar zolder verplaatst)?

   • Wilco van den Boom zei:

    EĆ©n reden dan: omdat het toelaten van de technische mogelijkheid om zes keer per jaar te meten, ook betekent dat het energiebedrijf iedere vijf seconden kan meten. Daar heb ik als gebruiker geen zicht op, maar aan de hand van algemeen bekende gegevens kan het energiebedrijf (of wie dat ding dan ook uitleest) mijn gangen nagaan. Dat wil ik niet. Ware dat anders, dan had ik geen slot op de deur, geen gordijnen en geen broek aan m’n kont. Iets met grondrechten en de wetmatigheid van function creep. Daarbij (zo schreef ik al) mag een energiebedrijf best via de meter weten wat ik verbruik, mits (1) ikzelf daartoe het initiatief kan nemen en (2) andere doorgifte aantoonbaar is uitgesloten.

    Als ik benzine tank en contant betaal, kan niemand die transactie aan mij koppelen (tenzij het tankstation in strijd met de wet kentekens registreert). Betaal ik met pin, dan is dat een keuze. Die vergelijking gaat dus niet op.

    Sinds 1997 heb ik welgeteld een keer een meteropnemer gezien (in 2004), maar die heb ik buiten laten staan omdat hij zich alleen kon legitimeren met een pasje van een toen al lang niet meer bestaand bedrijf (Remu),

    Ik zie niet in voor welk probleem dit een oplossing is. Als we dan zo nodig stroom moeten besparen: wie betaalt eigenlijk het extra verbruik de slimme meter?

   • geachte,
    met de benzine heeft u een punt net als met pinnen en de ov chipkaart
    1 op de 10 maakt fouten hoe weet u dat? ik denk veel minder
    geen gprs module is een perfecte optie helaas gaat u voorbij aan het feit
    dat de meeste deze optie geheel niet noemen en zeker niet geven
    er wordt alleen verwezen naar een administratieve uitzetting (stedin)
    eens in de drie jaar, waar komt dat vandaan dan zo vaak komen ze ook niet bij mij
    Ouderwetse apparaten, de schuilkelders van …… hebben nog ouderwetse telefoontoestellen en centrale deze zijn namelijk nog gewoon te repareren
    ouderwetse auto’s en brommers rijden nog steeds en je analoge type machine doet het over 50 jaar nog je pc kan je dan wel vergeten

    terwijl alle moderne elektronica /brommers en auto’s veel slechter zijn

   • Bij mij is de meteropnemer al 11 jaar niet geweest. Ik denk niet dat dit een uitzondering is en dat de netbeheerders structureel, en al jarenlang, in overtreding zijn.
    Energiebedrijven overigens ook, ik heb al twee geschillen aan de commissie E & W moeten voorleggen. Wel blij dat er zo’n commissie bestaat hoor, anders had de consument er alleen voor gestaan.

    De afgelopen 12 jaar heb ik de eindafrekeningen nauwkeurig gecontroleerd, hiervan waren er maar liefst 9 niet correct. En altijd (heel toevallig) in mijn nadeel en pas na heel veel heen en weer gebel en gemail uiteindelijk toch gecorrigeerd.
    De standen geef ik altijd zelf online door. Dit is nog nooit misgegaan.

  • Kilian Hekhuis zei:

   Ik realiseer me dat ik wat laat deze discussie instap, dus ik hou het kort: Wilco, veel van je argumenten en aannames kloppen niet. Ik wil je met alle liefde uitleggen hoe e.e.a. momenteel is ingeregeld, dus mocht je dit nog lezen en daar behoefte aan hebben, laat het even weten.

   • Pieter zei:

    Graag horen we hoe een en ander is ingeregeld šŸ™‚

   • Kilian Hekhuis zei:

    Ok, ik zal proberen een kort overzicht te geven. Ten eerste, de toegang tot de meterstanden van de slimme meter gaan via de zg. “P4”, een centraal portal bij EDSN, de centrale organisatie van de energiebranche. Leveranciers en zg. ODA’s (onafhandelijke dienstaanbieders) kunnen via de P4 bij de netbeheerders standen opvragen. De beveiliging van de P4 is identiek geregeld aan de beveiliging van de overige communicatie tussen de energiepartijen (o.a. beveiligd op IP-adres en met certificaten).

    Wettelijk is geregeld dat er maximaal zes keer per jaar dagstanden (de stand bij 0:00 op een bepaalde datum) mogen worden uitgelezen (en is tevens geregeld dat er zes keer per jaar een rapportage moet worden gemaakt, dus dit is tevens het minumum), tenzij de eigenaar van de aansluiting expliciet (schriftelijk) toestemming geeft (aan de netbeheerder, direct of indirect) om dat vaker te doen. Als deze toestemming wordt gegeven dan is het ook mogelijk om kwartierstanden (voor gas uurstanden) op te vragen. Hier maken bijv. de ODA’s gebruik van om dagelijkse energieoverzichten beschikbaar te stellen. De overheid controleert steekproefsgewijs bij de netbeheerders of voor aansluitingen die vaker dan zes keer per jaar worden uitgelezen een toestemmingsverklaring aanwezig is.

    Naast de bovengenoemde zes keer per jaar standen uitlezen mag een leverancier ook dagstanden uitlezen als er een jaarrekening gemaakt moet worden, of bij een zg. “event”, d.w.z. een verhuizing of een wissel van leverancier.

    Nu nog wat zaken die rechtgezet moeten worden:

    * Wat betreft het centraal opslaan van gegevens: dit gebeurt niet. Elke netbeheerder vraagt elke maand maandstanden op bij alle meters, en slaat die “lokaal” op, met een retentieduur van 13 maanden. Alle overige standen worden alleen uitgelezen uit de slimme meter op verzoek van leveranciers en ODA’s. De slimme meter zelf slaat de standen gedurende een bepaalde periode op, maar dit is dus niet centraal. Deze maandelijkse opslag wordt niet ontsloten, tenzij een leverancier hier om vraagt (via de P4). De al veel langer bestaande centrale opslag van alle jaarlijkse (en voor maandelijks uitgelezen meters maandelijkse) standen is wel centraal, maar daar hoor ik nooit iemand over.

    * Er worden meer gegevens verzameld dan noodzakelijk: dit gebeurt in principe ook niet. Communicatie met de slimme meter kost geld (GPRS-verkeer), dus een netbeheerder verzamelt niet meer dan noodzakelijk (zoals Maarten ook al heeft uitgelegd).

    * De netbeheerders troggelen ons geld af: vanzelfsprekend betalen we de netbeheerders voor de door hun geleverde diensten (ze zorgen er bijv. voor dat we uberhaupt energie in ons huis kunnen krijgen). Hoeveel ze daarvoor (maximaal) mogen vragen wordt strikt door de overheid geregeld, via de NMa. De NMa bepaalt jaarlijks met hoeveel procent de prijzen mogen stijgen.

    * Energieverbruik nagaan is interessant als handelswaar: ik zou zelf niet goed weten hoe. Het is wettelijk verboden om de slimmemetergegevens aan derden te verkopen, en netbeheerders en leveranciers hebben er geen baat bij te weten hoeveel een specifiek huishouden zijn energieverbruik over de dag verdeelt.

    * Men wil van de draaischijfmeter af i.v.m. teruglevering: het is wettelijk geregeld dat de eerste 5000kWh per jaar aan teruglevering gesaldeerd moet worden, d.w.z. afgetrokken van het verbruik. Weinig particuliere terugleveraars zullen meer dan 5000kWh netto per jaar terugleveren (let wel: opgewekte energie die direct wordt geconsumeerd wordt niet geregistreerd). Bovendien is het de leverancier, niet de netbeheerder die de teruglevering moet betalen. En laat die nou net geen invloed hebben op het plaatsen van slimme meters.

    * Het energiebedrijf kan elke vijf seconden meten: dit is onjuist. De slimme meter houdt elk kwartier (voor gas elk uur) de stand bij. Deze kunnen dagelijks worden uitgelezen.

    * Het energiebedrijf kan je gangen nagaan door uitlezen slimme meter: dat hangt af van je definitie van “gangen nagaan”. Inderdaad kan een leverancier of ODA als die van jou een machtiging heeft gehad elke dag al je kwartier/uurstanden opvragen. Maar wat zou zo’n partij daar mee moeten/willen doen?

    * De slimme meter kan niet omgaan met teruglevering: dit is onjuist. Elke slimme meter heeft vier telwerken: hoog, laag en teruglevering hoog, laag. Er hoeft dus geen extra meter te worden aangelegd. Het is ook niet juist dat de teruglevertelwerken niet worden doorgestuurd: terugleverstanden worden via de P4 aangeleverd aan de leverancier.

    * De slimme meter is hackbaar: de ferrarismeter is heel wat eenvoudiger hackbaar. Bovendien is het strafbaar om de energiemeter te hacken, net als illegaal aftappen vĆ³Ć³r de meter. Omdat de communicatie tussen netbeheerder en slimme meter altijd wordt geĆÆnitieerd door de netbeheerder (pull, geen push) is het door anderen vervalsen van jouw meterstanden ook niet mogelijk (en bovendien, als iemand anders jou wil pesten, dan is het kinderlijk eenvoudig om hem via de website van een willekeurige energieleverancier et switchen, daar hoef je geen slimme hacker voor te zijn).

   • @Kilian

    Dank voor de verdere inhoudelijke info.

    Echter, uw statement: “Bovendien is het de leverancier, niet de netbeheerder die de teruglevering moet betalen. En laat die nou net geen invloed hebben op het plaatsen van slimme meters.” moet fors gerelativeerd worden. Die “leverancier” betaalt (na invoering capaciteitstarief per 1 jan. 2009, op instigatie van branche organisatie EnergieNed) slechts minder dan een derde van de te salderen “kosten”. De bulk is energiebelasting en BTW. Bij ons 15,02 Eurocent per kWh op een totaal van (momenteel) 21,16 cent/kWh (nieuwe Vattenfall tarieven nog net niet bekend per 1 juli, maar er was al aangekondigd dat ze voor stroom [variabel] niet zouden wijzigen). En die 15,02 Eurocent/kWh “betaalt de Staat”. Niet de leverancier. Die is gewoon slaaf van (a) de Staat der Nederlanden, om zoveel mogelijk EB en BTW door te sluizen, en van (b) de netbeheerders, om zoveel mogelijk vastrechten door te sluizen naar die monopolisten. Gezamenlijk vertegenwoordigen de Staat, netbeheerders, en “de leveranciers” de “unholy alliance” om de van niks wetende burgers maximaal te blijven uitkleden op het gebied van “energie”. En vooral: om ze blijvend onwetend te houden van de werkelijke kosten posten op hun energie nota.

    Zolang die reeds veel te lang durende status quo blijft voortduren, wordt het niks met een werkelijk “vrije” markt. Ondanks alle bodemloze retoriek uit Den Haag.

   • Kilian Hekhuis zei:

    @Polderknaap: “Echter, uw statement (…) moet fors gerelativeerd worden”. Het klopt inderdaad dat maar een klein deel van de kosten van levering bestaat uit de leveringskosten die de leverancier in rekening brengt. Het klopt ook dat de overheid in de vorm van EB en BTW het overgrote deel van de totale kosten per kWh/m3 in de zak steekt. Echter, dat specifieke statement ging over de misconceptie dat de netbeheerder baat zou hebben bij het vervangen van de Ferrarismeter omdat de slimme meter teruglevering niet goed zou registreren. Dit is, zoals ik uitlegde, niet juist omdat de netbeheerder per aansluiting per dag betaald krijgt, en niet per kWh/m3. Het maakt de netbeheerder dus niet uit of en hoeveel er wordt teruggeleverd. Nog maar los van het feit dat de slimme meter de teruggeleverde energie netjes bijhoudt. De enige twee partijen die dus er dus bij inschieten als er netto wordt teruggeleverd zijn de leverancier en de overheid, omdat die beide de verbruiksafhankelijke inkomsten incasseren.

    Het is ook juist dat de leverancier slechts een klein deel van de gesaldeerde kosten betaalt, maar i.t.t. de overheid, die slechts minder belastinggeld ontvangt, verliest de leverancier daadwerkelijk geld, omdat hij tot 5000kWh moet salderen, maar voor de teruggeleverde kWh op de energiemarkt niet de consumentenprijs (ex-BTW) terugkrijgt. Dat is ook de reden van de 5000kWh grens, daarboven moet de leverancier een zg. “redelijke vergoeding” geven, die minimaal 70% van de inkoopsprijs moet zijn. Je kunt derhalve maar beter niet meer dan 5000kWh netto terugleveren, want veel levert dat niet op.

    Een leverancier is geen slaaf van de overheid, omdat zijn doel, het verhogen van omzet, gelijkloopt met die van de overheid. Het afdragen van EB en BTW is niet onafhankelijk van het verbruik, zoals je tekst doet vermoeden. De leverancier kan ook niet gedwongen worden om “zoveel mogelijk EB en BTW door te sluizen”, aangezien de leverancier precies die EB en BTW moet afdragen (“doorsluizen”) als dat de klanten van die leverancier hebben betaald aan de leverancier. En dat de overheid de leverancier zou dwingen om hun klanten zoveel mogelijk te laten verbruiken is duidelijk tegen de realiteit in. Natuurlijk zijn we allemaal in zekere zin slaaf van de overheid, maar om hier een “meester-slaaf”-relatie in te zien vind ik wat te ver gaan.

    Een leverancier is ook geen slaaf van de netbeheerder. Deze zijn inderdaad monopolisten, maar worden door de NMa (toegegeven, ook een overheidsorgaan) beperkt in wat zij aan kosten mogen vragen. De leverancier kan er voor kiezen (en met ingang van de nieuwe energiewet per 1 april 2013 is dit verplicht) om de netbeheerkosten te innen voor de netbeheerder, en die vervolgens weer af te dragen. Doet hij dit niet dan brengt de netbeheerder deze kosten zelf in rekening bij de klant. De situatie is bovendien anders dan die van leverancier vs. overheid, omdat aan het begin van het jaar al precies vaststaat hoeveel de netbeheerderskosten zijn (voor kleinvebruiksaansluitingen), omdat die kosten een dagtarief zijn, en niet verbruiksafhankelijk. Van een maximalisering van het doorsluiten van “vastrechten” (de netbeheerkosten) is dus al helemaal geen sprake. Bovendien heeft de netbeheerder geen enkele zeggenschap over de leverancier, en is er dus zeker geen sprake van een “meester-slaaf”-relatie.

    Wat betreft het ontwetend houden van burgers m.b.t. de werkelijke kosten op de energienota: de overheid schrijft de leveranciers en netbeheerders in detail voor wat voor soort kosten moeten worden vermeld en hoe. Dit is juist de reden dat ze zo ingewikkeld zijn. Als burgers hun energierekening niet snappen is dan komt dit omdat ze Ć³f de intellectuele capaciteit daarvoor niet hebben (wat vervelend is, maar waar niet direct wat aan te doen is), Ć³f omdat ze geen moeite doen om het te snappen (wat ze direct is aan te rekenen). In beide gevallen is het in ieder geval niet de schuld van overheid, netbeheerder of leverancier.

   • @Kilian

    Dank voor meer uitleg, wat ik allemaal al wist, maar het gros van de medeburgers zeer waarschijnlijk niet (hoe hard u dat ook wellicht hoopte). Omdat die arme medeburger ook al honderden andere “dringende zaken” aan zijn/haar hoofd heeft, en er slechts 24 uur in een etmaal gaan, exclusief broodnodige slaap. Dus uw optimisme over de gedachte zelfredzaamheid van onze arme medeburgers deel ik niet. Al deel ik wel uw zorg dat het diezelfde burgermensen gezien de niet door hen gecreeĆ«rde complexiteit inmiddels – helaas – allemaal Bratwurst zal zijn, ook ik doe over het narekenen van mijn jaarnota een dag als ik er zin in heb. En dan heb ik mij wel degelijk ingelezen. Een kennis die op hoge positie bij de NMa werkt, beaamt volmondig, dat het eigenlijk ondoendbaar is voor gemiddelde burgers.

    Zo lang de all-in stroomprijs rond de 22 cent/kWh zal hangen, maakt het verder ook weinig uit wat je verbruikt. Tenzij je stroom zuipt. Maar dat is sowieso niet verstandig. Erg veel armer word je d’r niet van, veel mensen geven het veelvoudige zonder met de ogen te knipperen uit op vakantie, nieuwe TV, keuken, u kent het wel.

    En wat de netbeheerders betreft: die voorstellen voor sluwe meters, verplicht leveranciersmodel van facturatie, en het door de senatoren van de Eerste Kamer met schuim op de lippen “geaccepteerde” (door hen niet te blokkeren) capaciteitstarief, kwam uit een periode dat ze wel degelijk “belang” hadden bij het frustreren van de saldering bij mensen met zonnepanelen. De eerste plannen kwamen in 2005 naar buiten bij EnergieNed, en toen rekende mijn netbeheerder gewoon 4,06 eurocent per kWh incl. BTW bij continu tarief. Die ze kwijt zouden raken als er gesaldeerd zou worden (voor hen dus 3,41 cent/kWh ex BTW). Dus belang was er wel degelijk.

    Ik heb ook, voor de goede orde, tien maanden van mij leven verspild aan een verschrikkelijke zaak bij NMa tegen mijn netbeheerder die illegaal dubbele vastrechten ging zitten innen bij mensen met een paar zonnepaneeltjes op het dak die van niks wisten, en waar ze helemaal niet over werden ingelicht (de nota’s waren toch onbegrijpelijk voor hen). Die zijn door NMa keihard terug gefloten. U kunt de brief met de fors geformuleerde sommering bij mij komen nalezen (als ik het kan terug vinden in het dikke pak papier wat uit zo’n doodvermoeiend “proces” resulteert). Ik werd als vuil behandeld door die hoog geschatte, hoog geleerde, en dik betaalde netbeheer juristen. Dat zal ik ze nooit vergeven.

 4. Niels R zei:

  De slimme meter is om veel redenen niet wenselijk, althans niet in zijn huidige vorm. Privacy is wel degelijk belangrijk dit wegwuiven met ‘als je niets te verbergen hebt’ is simpelweg te eenvoudig. Maar wat inhoudelijke zaken dan:

  http://www.solarwebsite.nl/2012/01/over-slimme-meters-privacy-en-veiligheid/

  Slechte encryptie:

  Klik om toegang te krijgen tot InfosecurityEurope10SmartGrid.pdf

  Goed voor je rekening: http://richmondunlimited.wordpress.com/2021/01/05/hacking-for-privacy-2-days-for-amateur-hacker-to-hack-smart-meter-fake-readings/

  Kortom als je heel veel geld gaat uitgeven (op kosten van de consument/belasting betaler) zorg er dan voor dat je een goed apparaat ophangt wat niet de risico’s en bezwaren met zich meebrengt die de huidige generatie wel in zich heeft. Als klap op de vuurpijl nog even de overheid die de toch al zo betrouwbare markt aan zet laat als het gaat om beveiliging: http://tweakers.net/nieuws/80731/minister-organisaties-zelf-verantwoordelijk-voor-vitale-scada-systemen.html

  Dan komt daar nog bij dat deze ‘slimme’ meter niet kan omgaan met teruglevering, daarvoor moet, op kosten van de consument, een extra meter worden aangebracht. Ik zie om die reden dan ook geen enkel nut of noodzaak om mijn perfect werkende feraris meter, die ook nog kan terugleveren, in te wisselen voor een hackbaar apparaat met extra kosten.

 5. Pieter Tamminga zei:

  Interessant verhaal.
  mag ik u attenderen op de volgende link:

  http://www.energieenwater.net/index.php/commentaren/commentaren-energie/1984-advies-u-kunt-de-slimme-meter-het-beste-weigeren.html

  met het artikel daar ben ik het grondig eens.

  Als de slimme meter zo geweldig is, waarom is er dan zoveel weerstand?
  waarom hoor ik alleen dat het erg veilig is, niet precies hoe de boel beveiligd is?

 6. 1. het zal vast goedkoper zijn voor het energie bedrijf.
  maar krijgt de klant ook korting of word de winst van het bedrijf gemaximaliseerd?

  2.probeer je nu mensen bang te maken dat ze het vooral niet moeten weigeren?
  als het zoveel goedkoper is voor het bedrijf dan kun je dat straks ook vast wel gratis voor elkaar krijgen.

  3.het gebruik van een gewone huis aan sluiting is voor een grote kolencentrale natuurlijk een lachertje. ik kan me totaal niet bedenken wat voor slimme tools ze daar voor moeten verzinnen. het is waarschijnlijk veel handiger om dat op wijk of stads niveau te doen.
  wat ook al gebeurd. daar is die slimme meter echt niet voor nodig.

  4. fraude zal ook blijven bestaan met een slimme meter. dat zal niet veranderen.

  wat nu wel kan gebeuren is het afsluiten van mensen zonder tussen komst van een monteur. je zult toch eens door een administratieve fout met zoon moloch afgesloten worden. zonder ook maar 1 bericht.
  ik zie de berichten straks op kassa wel verschijnen.
  (er was ook eens gezegd in de politiek dat mensen niet afgesloten mochten worden met de kerst/koude dagen ook als ze hun rekening niet hadden betaald. dit wegens levens gevaarlijke situaties die dan kunnen ontstaan, denk aan oudere mensen die dan kaarsjes gaan gebruiken enzo.
  en dit jaar is dat toch gebeurd.)

  is het je ook opgevallen dat allen de t1 en t2 worden doorgestuurd en niet de t3 en t4?
  op merkelijk dat ze wel willen weten wat je gebruikt maar niet wat je terug levert.

  het in inzichtelijk maken van het gebruik is wel iets goeds vind ik.
  het is jammer dat dat weer via de website van het bedrijf moet.

  handiger zou zijn als ik het zelf kon inzien.
  maar daar voor heb je een aparte kaart nodig in de meter die je niet mag plaatsen. (het kan wel maar is niet toegestaan)
  als ik het zelf kon in zien kan ik mijn huis der wel op laten reageren, maar ja dat mag dan weer niet en dan vind ik de meter ineens niet zo slim meer voor mij alleen nog maar slim voor het bedrijf.

  een slimme meter is niet meer als een marketing verhaaltje om dat ding verkocht te krijgen.
  hij is allen slim voor het bedrijf wat ze levert niets slims aan voor de klant.

  • 1. Voor de netbeheerder is het niet goedkoper, maar duurder. Veel duurder om precies te zijn. De huidige draaischijf- of simpele digitale meter heeft hem slechts enkele tientjes gekost in aanschaf, hangt op sommige plekken al 30 jaar waarvoor de netbeheerder ā‚¬25 tot ā‚¬30 per jaar ontvangt/heeft ontvangen aan huurpenningen. Een slimme meter kost ā‚¬70,- tot ā‚¬90,- in aanschaf, moet verwisselt worden (kosten circa ā‚¬200,- per woning) en kost inclusief de achterliggende uitlees- en communicatiesystemen operationeel zo’n ā‚¬15,- per jaar. Daarbij komt dat die netbeheerder het huurtarief voor de meter niet mag verhogen. Geloof me, er is geen enkele netbeheerder die hierop zit te wachten.
   2. Ik probeer helemaal niemand bang te maken en respecteer ieder zijn mening. Als iemand er goed over heeft nagedacht en besluit dan dat hij/zij zo’n slimme meter niet wil of laat plaatsen zonder uitlees mogelijkheid, is dat natuurlijk prima. Ik ben al blij te constateren dat deze blog gelezen wordt en (blijkens de reacties) stof is tot nadenken is.
   Een kwalijke zaak trouwens dat je een slimme meter hebt en dat je blijkbaar de mogelijkheid niet geboden wordt om het ding zelf digitaal uit te lezen. Volgens mij is dat wel de bedoeling van de P1 poort (beschreven in de NEN-norm NTA 8130). Via deze poort is het zelfs de bedoeling dat datastrings beschikbaar gesteld kunnen worden voor uitlezing via de P1. Deze boodschap kan 1024 karakters bevatten die vrij door de verzendende partij is in te vullen. De datastring is zichtbaar voor alle apparaten die op de P1 poort worden/zijn.

 7. Leuk, zo’n positief verhaal en dan bijna de helft van de lezers die nog steeds nee zegt.

  Wat nu mijn voordeel is, niemand kan het me zeggen. Op een website het verbruik in een grafiekje zien? Ik wist dat er iets mistte in m’n leven, maar ik weet niet of dat het nu is. De meeste mensen voelen feilloos aan dat dit speeltje voor de afnemers alleen maar nadelen heeft.

 8. Mooi verhaal, hier al wel een slimme meter, maar dit ivm testen P1 uitlezen voor consumenten.

  Slimme meter heeft een hoop dingen die fout kunnen gaan, meer als de farris.
  – Wat gebeurt er als de meterstanden worden verandert door iemand? Niet te achterhalen.
  – Hoe kan IK controleren hoe vaak mn netbeheerder de standen uitleest/gelezen heeft?
  – Wat gebeurt er als mn teruggeleverde stroom moet worden verrekend met mn verbruik?
  – Wat gebeurt er als iemand besluit dat alle slimme meters worden afgesloten? Al dan niet een hack bij een netbeheerder op het centrale systeem.
  Beveiliging op het signaal word wel gemeld maar wat houd het in?

  Zelf denk ik dat als ze zo graag de slimme meter willen uitrollen ze dus ook open kaart moeten durven spelen over de mogelijkheden, zowel naar de consumenten kant en naar de netbeheerder toe.
  Tav de informatie schort er zeker wat aan, helaas want het kan een stuk beter en makkelijker.

  Neemt niet weg dat een meter die actueel is uit te lezen de bewustwording wel meer helpt dan de farris, dit omdat daar niet actueel te zien is wat het effect van iets aan of uit schakelen is.
  Misschien beter iedereen een wattmeter kado doen ipv de slimme meter door de strot te duwen.

  • Voor wat betreft openheid geven van zaken, ben ik het volledig mee eens. Het is echter een redelijk complexe materie, die maar een klein percentage van de bevolking iets interesseert. Dus ook als er volledig openheid gegeven zal worden over techniek, beveiliging, communicatieprotocollen, uitleesmogelijkheden, schakelmogelijkheden etc., zal de gemiddelde bewoner halverwege het verhaal afhaken en “het zekere voor het onzekere kiezen” en de plaatsing weigeren. De overheid had zijn rug recht moeten houden en de invoering moeten verplichten. Dan hadden ze echter tegelijkertijd moeilijke vragen moeten beantwoorden van (terechte) critici, keiharde afspraken moeten maken, controlemogelijkheden in moeten bouwen, zeer sterke veiligheden moeten “inbakken” en strenge bevoegdheden bij marktpartijen moeten regelen. Dit alles was blijkbaar te veel moeite voor EZ/EL&I

 9. “De overheid had zijn rug recht moeten houden en de invoering moeten verplichten.”

  Niks daarvan. Want het was op de aller LAATSTE vergadering, niet in de Tweede Kamer, waar ze daar openheid van zaken over had moeten geven, maar in de nacht in de Eerste Kamer, dat mevrouwtje van der Hoeven in dienst van Energie-Nederland (toen nog EnergieNed geheten) moest toegeven dat het weigeren van dat kreng een Economisch Delict zou zijn, die je in de gevangenis had kunnen doen belanden of je een absurde boete had kunnen opleveren. Wat te schandalig voor woorden was. (a) omdat het te schandalig voor woorden is, en (b) omdat ze dat TOEN PAS uit haar mond liet vallen, en het er NOOIT eerder over heeft gehad.

  En daar maakten de senatoren van de Eerste Kamer dan ook volkomen terecht fijngesneden bloederig rundergehakt van, en stuurde haar weer als een geslagen schoothondje terug naar de Tweede Kamer waar ze dat had “verzuimd” om dat allemaal te vertellen. Met de expliciete opdracht om de hele zooi van die twee krankzinnig ingewikkelde, met elkaar vervlochten wetsvoorstellen te repareren en die onzinnige verplichting voor die sluwe meter uit die Wet te slopen.

  Hetgeen op onnavolgbare wijze (iemand die die twee absurde wetswijzigingsvoorstellen helemaal snapt is een bikkel) geschiedde. De Senaat was terecht woest over die ongein, en daarvoor moest van der Hoeven bloeden. Helaas niet de beleidsambtenaren die die polderkolder in opdracht van EnergieNed op papier hadden durven schrijven…

  Conclusie: Verhagen had daar dus geen moer mee te maken, de beslissing was door de Eerste Kamer genomen omdat de Tweede Kamer voor de zoveelste maal had zitten slapen en het zoveelste ranzige EZ dossier er al slapend door hadden laten rammen.

  En dus moest Verhagen gewoon uitvoeren wat het parlement (na van de schrik te zijn bekomen) had verordonneerd. Nadat van der Hoeven al lang richting een zeer lucratief baantje bij het IEA was vertrokken…

  Dat ‘ie slappe knieĆ«n heeft doet hier verder niet ter zake. Alle ministers op EZ / EL&I zijn altijd slippendrager van de gevestigde orde geweest. Het wordt de hoogste tijd dat dat ogenblikkelijk gaat veranderen, als Nederland niet definitief een bananenrepubliek aan de Noordzee wil worden.

 10. Jonge jonge jonge, wat een reactie.

  “Hoe kan IK controleren hoe vaak mn netbeheerder de standen uitleest/gelezen heeft?”

  Who cares?? Privacy? Op elke straat staan ondertussen cameras. Boven de wegen hangen ze. Ze kunnen al zien of je aan het bellen bent of je gordel om hebt . We laten ons filmen in ziekenhuizen (normaal gesproken met toestemming) en we praten over de meest intieme zaken op de meest stompzinnige talk shows. Privacy ! Phttt.

  Maarten, ik vind het een prima verhaal. Behalve dat ik me helemaal niet druk maak over m’n privacy (op dit gebied althans) vind ik de extra info die ik van m’n meter kan krijgen nu (en straks nog meer) erg handig.

  Als ik straks zonnepanelen installeer heb ik prima inzicht in verbruik en levering dus kan ik goed in de gaten houden of er iets mis is.

  Dus Maarten, gewoon doorgaan met common sense blog posts.

 11. Ongelooflijk hoeveel argumenten je met elkaar tegen de slimme meter kunt bedenken… Ik ben onder de indruk, haha. Wat me niet duidelijk is: kun je nu wel of niet aflezen hoeveel stroom eigen zonnepanelen geleverd hebben aan het net? Toen wij in 1994 als eersten in Den Haag zonnepanelen op het dak lieten leggen, kreeg ik een meter op zolder die de opbrengst mat, een meter beneden die de teruggeleverde stroom mat en behield ik de oude analoge elektriciteitsmeter die het totale gebruik (minus uiteraard de opgewekte, geleverde stroom) mat. Gaat die slimme meter al die gegevens nu zichtbaar voor mij opslaan? Dat scheelt mij dagelijks noteren van de verschillende meterstanden. Ik maak leuke grafieken van al die gegevens. Gaat de netbeheerder dat nu voor mij doen/mogelijk maken of het elektriciteitsbedrijf?

  • De slimme meter registreert de geleverde stroom en de teruggeleverde stroom. Echter als de zonnepanelen 1000 Watt produceren en je neemt in huis ook 1000 Watt af op dat moment, registreert de slimme meter (net als een draaischijfmeter) niets. Dus als je altijd wil weten wat je zonnepanelen produceren, ongeacht de afname in je huis, zal er toch een extra (brutoproductie)meter geplaatst moeten worden achter de omvormer(s).
   Met de slimme meter kan je zelf grafieken maken door hem uit te lezen via de P1 poort. Of – als je daarvoor toestemming hebt gegeven – kan je leverancier het ding bijvoorbeeld wekelijks uitlezen en alle geregistreerde meetdata jou ter beschikking stellen. Meetdata kan bestaan uit de dagelijkse meterstanden (hoog en laag) voor levering en teruglevering en verbruik- en terugleverdata per kwartier. Daar zijn zeker mooie grafieken en analyses van te maken.

   • Interesting. Toch een “domme” meter, dus. Net zo “dom” als de Ferraris in ieder geval.

    Of eigenlijk: heel slim. Net als die goeie ouwe Ferraris, dus. Voor de exploitant van dat sexy zonnepanelen spul.

    Er zijn talloze meet mogelijkheden om je eigen productie te leren kennen. De meeste moderne omvormers hebben productie meting aan boord (vaak ook met eigen webportals waar energieleveranciers niks hebben te zoeken), er zijn elektronische meters, tweedehands Ferrarisjes, sjieke Din-rail meters, dure meteosat sets, veelzijdige Plug-wise, en noem ze allemaal maar op. En allemaal kunnen gewoon de productie meten. Niet geijkt. Maar dat interesseert de meeste mensen toch geen bal. Als ze een beetje betrouwbare meting hebben, zijn ze al lang tevreden.

    Voor grafieken fetisjisten is er inmiddels ook een spectrum aan mogelijkheden, allemaal buiten “slimme meter constructies” om te regelen. Je komt de meest wilde grafieken tegen, voor elk wat wils. Het gros hoeft dat allemaal niet in huis te hebben, je mag blij zijn als ze eens per maand hun resultaten uitlezen (en dan nog: de meesten interesseert het niet zo).

    Geen “aparte op afstand uitleesbare” sluwe meter voor nodig, dus. Daarvoor moest dat ding er dan ook helemaal niet komen van EnergieNed. Dat werd er allemaal maar bij verzonnen om het sluwe ding salonfƤhig te maken voor het Binnenhof.

   • Als ODA (Onafhankelijke Diensten Aanbieder) is het mogelijk om de netbeheerder per 15 min de data van de meter uit te laten lezen via de P4 poort. Dit moet met toestemming van de bewoner, en ook zijn hier waarschijnlijk extra kosten aan verbonden. Hoe snel de data vanaf de netbeheerder bij de ODA terechtkomt is nog onbekend.
    Makkelijker is het dus om de P1 poort uit te lezen, op deze manier gaat er dan ook geen data naar buiten toe.
    Als netjes de teruggeleverde stroom word verrekend met de afgenomen zal de slimme meter geen probleem zijn, want net als met een farris zou het netjes 1 op 1 moeten worden verrekend.
    Helaas gaat het nu met een 4 tellende normale digitale meter al vaak fout.

   • Heren, ik heb sinds 2 maanden een slimme meter en sinds 1,5 6kw pv op mijn dak.

    1) slimme meter wordt uitgelezen door http://www.enepa.nl uitlezing van deze meter gebeurt op http://www.slimmemeteruitlezen.nl/SecuredHome door mijzelf. Super gaaf.
    2) http://www.edsn.nl/over-edsn/ administratieve verwerker van de gegevens.
    3) Via mijn Sunlog-200 kan ik alle cvs bestanden van mijn pv zien en dus controleren of ea goed gaat.
    4) Mijn slimme meter heeft er inmiddels een nieuw telwerk bij Elekticiteit (Terugleveren Hoog / T2)
    5) Bij Essent geef IK via een Ipad app verbruiksmanager de meter standen door. Tot op heden gaat daar niks automatisch, we wachten af.
    6) vergat ik bijna, ik ben nu ook officieel geregistreerd leverancier van stroom. Dus 2 meldingen bij de netwerk beheerder, een als afnamen , een als leverancier.

    Vind het leuk om te lezen hoeveel verschillende reactie’s er zijn op dit BLOG, moet wel zeggen dat de meesten reuze conservatief zijn en zoals sommige lezers zeggen paranoide. Die moeten ook de smart phone, pc’s endergelijken maar aan de kant gooien. Digitale tv overslaan etc etc.

    De Elekticiteit (Terugleveren Hoog / T2) teller moet ik nog afwachten wat die doet tov Elekticiteit (Afnemen Hoog / T2). Tenslotte geef ik alleen de afnamen telwerken door. Dit is iets wat de tijd zal leren. Nog niks over gevonden op internet.

 12. Thomas zei:

  Hallo Pieter,

  Naar aanleiding van uw reactie heb ik een vraag over het uitlezen van de slimme meter. Ik wil graag met mijn nieuwe slimme gasmeter (moet nog gekocht worden) graag elk uur het gasgebruik weten, en zonder tussenkomst van de energieleverancier kunnen uitlezen met een PC (het liefst op afstand). Kan dat dus ook zonder problemen? Kan het ook uitgelezen worden zonder tussenkomst van een PC en elke week het uurgebruik ophalen m.b.v. een USB-stick of netwerk? Ik hoop op reactie en alvast bedankt.

 13. Wtkoos zei:

  Thomas,

  Ik heb een slimme elec. meter. Daarin zit een GPRS module waarmee Liander elke dag de gegevens doorstuurd naar http://www.slimmemeteruitlezen.nl zodat ik m’n verbruik kan volgen. Omdat ik ook graag m’n warmte verbruik (stadsverwarming) en waterconsumptie wil volgen ben ik een beetje in de materie gedoken. M’n watermeter is al slim maar er zit een GPRS module in want het waterleiding bedrijf heeft daar geen enkel belang (relatief veel kosten voor 1x per jaar uitlezen?). Maar op m’n watermeter kan zonder problemen een zogeheten M-Bus module worden geplaatst die de gegevens door ZOU kunnen geven aan slimme elec. meter die het vervolgens doorstuurt naar bijv. http://www.slimmemeteruitlezen.nl.

  Of, ik plaats een M-BUS-to IP gateway in m’n meterkast en ga zelf die info uitlezen op m’n computer. Hetzelfde geldt voor m’n warmte meter. Ook daar voor zijn M-BUS modules beschikbaar, makkelijk te plaatsen (ik weet nog niet of ik daarvoor NUON’s zegel moet verbreken maar da weet ik woensdag).

  De meeste leveranciers van zulke modules/gateways leveren software om gegevens uit te lezen. Je eigen M-BUS to IP gateway is uiteindelijk wel de way to go omdat je dan van niemand afhankelijk bent en praktisch ongelimiteerd gegevens kan voeden aan je systeem. Denk aan buitentemp, relatieve vochtigheid, geleverde stroom door zonnepanelen, spanning over je panelen, noem maar op. Creer meetpunten en voer de data aan je computer voor een uitgebreid overzicht. Deze oplossing kost natuurlijk wel wat meer geld (vanaf Euro 500 als je zelf een beetje handig bent) maar ja, ’t is ook een beetje hobby, nietwaar?

  Dat is wat ik er tot nog toe van weet maar ik ben nog lerende.

  • Kilian Hekhuis zei:

   “Daarin zit een GPRS module waarmee Liander elke dag de gegevens doorstuurd naar http://www.slimmemeteruitlezen.nl” – Dit is niet helemaal juist. De zg. ODA (onafhankelijke dienstaanbieder) die slimmemeteruitlezen.nl beheert vraagt elke dag via de P4-portal (zie mijn post hierboven ergens) de zg. intervalstanden uit (kwartierwaarden van 0:00-23:45 voor elektriciteit, uurwaarden van 0:00-23:00 voor gas). Hierop leest Stedin de betreffende P4 uit via de GPRS. De ODA zal vervolgens pollen om te kijken wanneer de data binnen is, en deze via de P4-portal binnenhalen. Het is dus niet zo dat Stedin pro-actief de slimme meters uitleest: dit zou ook een beetje zonde zijn van het geld, want de meeste mensen verzoeken niet om intervalstanden, en die zouden dan elke dag voor niets worden uitgelezen.

  • beste wtkoos ik ben erg benieuwd hoe het is afgelopen met die warmtemeter
   ik heb zelf stadsverwarming en wil die ook uitlezen maar ik kom hier niet echt veel info over tegen

   alvast bedankt

 14. geachte allemaal,

  erg leuk om te lezen en zeer leerzaam

  ik mis een ding straling van de gprs module ?

  wil je echt 24/7/365 een sterke zender in je huis ?

  het is steeds duidelijker dat dat straling niet echt best is voor de mens

  waarom is er niet gekozen voor een uitlezing via het net?

  • @ Mark,

   Je slaapt toch niet in de meterkast of wel? Zo niet, dan hoef je je over die straling geen zorgen te maken.

 15. Hi,
  Ik heb nu 2 slimme meters hangen en lees ze ook zelf uit. Hiermee krijg je een zeer goeg beeld van je verbruik. Elke 10 sec wordt je actuele electraverbruik weergegeven. Elke uur een update van je totale gas verbruik.

  Wat ik nog niet lees maar misschien wel een groter “gevaar” is, is dat op afstand het gas en de electriciteit afgesloten kunnen worden. Als hier eens een bug in komt of als dit gehacked wordt dan zijn zeker de poppen aan het dansen.

 16. Tot mijn spijt moet ik zeggen dat ik dit artikel nogal ongenuanceerd vind. Waarom zouden burgers verplicht moeten worden een slimme meter in huis te halen?
  De taak van een energiebedrijf is het leveren van energie, de tegenprestatie van de klant is hiervoor te betalen. Daar is geen slimme meter voor nodig, dan kan zelfs met de oudste Ferraris meter met draaischijf mits hij goed geijkt is.

  Het argument van energiebesparing raakt kant nog wal, ik heb de afgelopen jaren mijn energieverbruik met maar liefst 40% terug kunnen brengen. Hiervoor hoef ik alleen maar af en toe de standen te noteren. Ook heb ik eens gekeken wat de apparaten in mijn huis verbruikten, een kWh-metertje bij de bouwmarkt kost je 10 euro. Een dure slimme meter heb je daar absoluut niet voor nodig
  Ook zit ik als klant niet te wachten op ā€˜aanvullende dienstenā€™, ik wil alleen maar stroom, gas en watervoorziening. Ik wil geen wisselstroom abonnee tv en ook geen pizza bestellen via het stopcontact.

  Men moet goed beseffen dat de consument zelf geen baat heeft bij een slimme meter, de energieleverancier daarentegen wel. Die kan variabele tarieven invoeren zodat de klant straks in de spitsuren meer zal moeten betalen voor zijn energie. Ook kan de leverancier, wanneer hij dat wil, de energie zonder pardon afsluiten. Ook als een foutieve administratieve handeling van de leverancier zelf de oorzaak hiervan is.

  Al in 2002 heeft de Universiteit van Leuven het rapport ā€œTechnische haalbaarheid voor de komende 10 a 20 jaarā€ over zgn. slimme meters gepubliceerd. Het gaat hier om ā€˜een nieuw winstmechanisme in een geliberaliseerde energiemarktā€™, de trefwoorden zijn ā€˜demand side managementā€™, ā€˜real time pricingā€™ (invoering van ā€˜variabele tarieven op verschillende tijdstippen van de dag) en ā€˜winstmaximalisatieā€™. De invoering van de slimme meter is nimmer bedoeld geweest om de consument bewuster met energie te laten omgaan, dat wordt nu als drogreden aangevoerd. Het primaire doel bij de ontwikkeling van de slimme meter is altijd geweest; meer winst voor de energiebedrijven en hogere kosten voor de consument.

  Klanten van de Canadese energieleverancier Hydro werden met een boete van 400 dollar geconfronteerd toen zij weigerden een dergelijke meter te laten plaatsen. Via de rechter zijn ze uiteindelijk in het gelijk gesteld.

  De overheid van Puerto Rico heeft de FBI gevraagd onderzoek te doen naar fraude: het bleek dat de ā€˜slimmeā€™ meter kinderlijk eenvoudig te hacken was en dat diverse klanten hun meter hadden laten re-calibreren naar een veel lagere stand. Geschatte schade van dit energiebedrijf bedroeg 400 miljoen dollar.

  In enkele regioā€™s in de VS is bij gebruikers van een ā€˜smart meterā€™ het verbruik ineens drastisch toegenomen. De gedupeerden beschuldigen de energieleveranciers ervan hun meterstanden kunstmatig te hebben opgeschroefd. Zonder hierover een oordeel te willen vellen; technisch gezien wordt fraude van beide kanten met deze meters natuurlijk wel heel erg eenvoudig gemaakt. Energiebedrijven kunnen niet alleen de standen uitlezen maar deze ook aanpassen. Inmiddels is er al software te downloaden waarmee de klant dit ook kan.

  Over nadelige gevolgen van electromagnetische straling kan ik niks zinnigs zeggen al zou ik persoonlijk liever enige afstand van dergelijke gprs-signalen bewaren en het zekere voor het onzekere nemen.

  Onze eerste kamer heeft natuurlijk niet zonder reden de uitrol van deze ā€˜niet al te snuggereā€™ meters voorlopig een halt toegeroepen.

  Mijn oude analoge meters doen het nog prima en wat mij betreft blijven ze tot 2040 gewoon in de meterkast blijven zitten. En als ik trek krijg in een pizza; ach dan bel ik gewoon even.

  • Voor jou persoonlijk is zo’n ding inderdaad niet nodig. Waarschijnlijk heb je ook nog een typemachine voor het schrijven van brieven. Werkt ook prima! Zo’n moderne PC heeft toch niemand nodig. Het zou natuurlijk wel kunnen zijn dat de meterkosten die de netbeheerder straks bij jou in rekening moet brengen wel iets zullen stijgen omdat ze alleen voor jou een meteropnemer in dienst moet houden.

   • Een PC koop je zelf, en daar ben je helemaal zelf bij, het “hoeft” immers niet (een typemachine mag ook, als je dat zelf graag zou willen). Een sluwe meter word je opgedrongen door “derden”, dat is het grote verschil.

    Face it: de wetgever heeft in al haar wijsheid besloten dat het apparaat niet verplicht is. Derhalve gaarne klacht indienen bij de wetgever die zo in haar wijsheid heeft besloten…

  • Kilian Hekhuis zei:

   Tot mijn spijt moet ik constateren dat ook jij Ć³f onjuist bent voorgelicht Ć³f met opzet valse informatie verstrekt. Laten we punt voor punt behandelen:

   1) Niemand verplicht “burgers” om een slimme meter in huis te halen. Dit was inderdaad ooit het plan van een toenmalige minister, maar dit is uiteindelijk niet in wetgeving omgezet. Je bent momenteel verplicht tot niets. En ga je een huis bewonen met een slimme meter, dan kun je de “slimme” functies laten uitzetten, zodat de meter niet meer op afstand is uit te lezen.
   2) Energiebesparing is Ć©Ć©n van de argumenten, niet het enige. Dat dat kan zonder slimme meter is leuk, maar doet niet ter zake.
   3) Dat jij ergens niet op zit te wachten doet ook niet ter zake. Er zijn genoeg “burgers” die hier wel op zitten te wachten, getuige het succes van diverse ODA-partijen.
   4) Je hoeft niet te beginnen over tv en pizza via het stopcontact. Niemand heeft ooit geroepen dat dit via de slimme meter zou moeten kunnen.
   5) Er zijn genoeg consumenten die wel baat hebben bij een slimme meter. Ik ken (anecdotisch bewijs, daar ben ik mij van bewust) mensen die bewust een slimme meter hebben laten plaatsen (waaronder ikzelf). Inzicht in je energieverbruik i.c.m. home-automation is het meest gehoorde argument.
   6) Er zijn al variabele tarieven voor spitsuren. Dit heet “dubbel tarief”, ook wel “dag- en nachtstroom”. Ik zal verder niet uitwijden over hoe in de energiesector verbruiken worden vastgesteld, maar ik kan je verzekeren dat de leverancier niet gedifferentieerder kan facturen dan wat de meter zelf registreert.
   7) Het grootste voordeel van een slimme meter voor de leverancier is dat hij niet de klant zelf om standen hoeft te vragen, maar deze kan laten uitlezen door de netbeheerder.
   8) De leverancier kan ook zonder pardon de energie laten afsluiten bij klanten met een ferrarismeter. Dit gebeurt alleen bij (ernstige) wanbetaling. Dit gebeurt altijd administratief, dus ja, er kunnen fouten worden gemaakt.
   9) Problemen met Belgische, Canadese, Puerto Ricaanse en Amerikaanse slimme meters zijn niet van toepassing op Nederlandse slimme meters (want andere types), tenzij je duidelijk kan aantonen van wel. Bewijslast ligt bij jou (aangezien jij er mee aankomt).
   10) Je kunt je inderdaad zorgen maken over straling van de GPRS-signalen, maar tenzij je ook geen mobiele telefoons in huis hebt overtreft de straling daarvan vele malen die van de slimme meter.

   • Ik begrijp het op een aantal punten niet helemaal Kilian maar vind het wel leuk dat je reageert. Van heel veel punten zeg je; ‘inderdaad, daar heb je geen slimme meter voor nodig’, en vervolgens: ‘maar dat doet niet ter zake’. Maar waarom zou dat niet ter zake doen? Ik vind dat juist uitermate belangrijk, iets moet toch een toegevoegde waarde hebben anders heeft het geen zin.

    Maarten vindt in zijn artikel dat een slimme meter voor iedereen verplicht zou moeten worden. Het is natuurlijk zijn goed recht om dat te vinden maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. En ik ben dan ook blij dat de 1e kamer er een stokje voor heeft gestoken.
    Ook stel je in je reactie meteen aan het begin al: maar het is voor niemand verplicht. Nee, gelukkig niet. Maar dan zijn wij het toch juist eens?

    Je hebt gelijk, ik kan slimme meters uit andere landen niet rechtstreeks vergelijken met de Nederlandse. Maar telkens als ik hoor dat iets onmogelijk gehackt kan worden dan denk ik meteen aan een hele rij voorbeelden waarvan dat in het verleden ook beweerd werd. Die vergelijking was dan ook ter illustratie dat niets onhackbaar is.

    Ja er zijn er mensen die wel een slimme meter willen hebben, ik zou zeggen: doen! Maar ik wil hem niet, ik zie geen toegevoegde waarde. Je kunt wel blijven stellen dat dat allemaal niet ter zake doet maar dat vind ik juist wel, ik wil hem niet. Waarom zou ik iets moeten willen wat ik niet wil?

    Voor wanbetaler heb ik geen goed woord over maar iets kan ook geheel buiten jouw schuld om mis gaan. In de periode 2001-2003 heb ik van Oxxio maar liefst 14 aanmaningen via Intrim justitia gehad betreffende wanbetaling, ook dreigingen met afsluiting (!) Hiervan was er geen enkele terecht omdat ik al had betaald maar zij hun administratie niet op orde hadden. De zaak is uiteindelijk voor de geschillencommissie terechtgekomen; bij de zitting gaf de medewerkster meteen hun fout toe en Oxxio heeft de door mij gemaakte kosten moeten vergoeden.
    Als ik toen een slimme meter in de kast had gehad dan zou ik dus ten onrechte zijn afgesloten.
    Misschien ben ik daardoor wat achterdochtiger geworden dan de gemiddelde Nederlander. Het lastige van op afstand kunnen afsluiten is dat de bewijslast (dat je wel degelijk betaald hebt) nu bij de consument wordt neergelegd, dit vind ik een zorgelijke ontwikkeling.

 17. Die slimme meter moet voor een veel slimmere Oost-Europeaan toch wel te hacken zijn. Via de P1 poort zal dit straks best wel te truuken zijn. Maar mijn slimme meter (pure noodzaak omdat ik zonnepanelen heb) is zo dom als een deur. Een meter die er pas een paar jaar zat is er voor vervangen en dat ding kan niets. Ja 6 maal per jaar een overzicht sturen. Niet slim en bespaart me niets. Waar blijven de kastjes om de pc aan te sluiten? Niet de belachelijk dure Toon o.i.d. van 100’n Euros. En ik zie dat hij continue in verbinding staat met een mast in de buurt. Kost ook stroom lijkt me. Bovendien gaat dit allemaal ten koste van de werkgelegenheid. Toevallig weet ik uit ervaring dat de meteropnemers naast de standen tegen allerlei andere zaken aanlopen die nu niet meer (of jaren later) opgemerkt worden. Nee, ben er geen voorstander van.

  • Kilian Hekhuis zei:

   Ik zal voor andere lezers de onjuistheden in je reactie op een rijtje zetten:

   1) Natuurlijk is de slimme meter te hacken, niets is onhackbaar. Dit is echter niet eenvoudig, en moeilijker dan een ferrarismeter. Aftappen vĆ³Ć³r de meter is een stuk makkelijker en moeilijker te detecteren.
   2) De P1-poort is uitsluitend voor het doorgeven van de standen en overige informatie. Het is een 1-richtingverkeer, je kunt niet communiceren met de meter via deze poort.
   3) De meter stuurt niet zes keer per jaar een overzicht, je leverancier vraagt zes keer per jaar om de maandstand en produceert dan een (door de overheid voorgeschreven) overzicht.
   4) De kastjes om de PC aan te sluiten zijn nog geen gemeengoed, maar komen mondjesmaat beschikbaar. Het is vrij eenvoudig om zelf iets in elkaar te knutselen om de P1-poort uit te lezen.
   5) Het werkgelegenheidsargument is niet zo heel sterk. Bedenk dat de netbeheerder verplicht is om 1 keer in de drie jaar fysiek de stand op te nemen, ook bij een slimme meter (hoewel niet alle netbeheerders zich hier aan houden, m.n. Stedin maakt er een potje van). Daarnaast zal de komende jaren het vervangen van traditionele meters juist voor nieuwe werkgelegenheid zorgen.
   6) De “andere zaken” waar meteropnemers tegenaan lopen is een van de redenen dat de driejaarlijkse fysieke opname verplicht is gesteld. Deze wordt gecombineerd met controle van de inrichting en eventueel klein onderhoud.

 18. Nog even een toevoeging. Ga net even op de site van Eneco kijken en ik krijg dit te zien:

  Hierbij geef ik akkoord op de onderstaande voorwaarden
  Ik machtig hierbij de netbeheerder om de kwartierwaarden van elektriciteit en de uurwaarden van gas verkregen met behulp van de slimme meetinrichting aan energieleverancier Eneco Retail B.V. beschikbaar te stellen. Deze meetgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van facturering en Mijn Eneco van Eneco Retail B.V. Zie ook privacy statement van Eneco voor meer informatie.

  Dus wat boven gezegd is klopt dus niet. Er worden wel degelijk ieder kwartier standen binnen getrokken. Er staat dus een GPRS zender de hele dag door te zenden. Kan nooit goed voor ons zijn.

  • Beste Werner,
   Als je er al voor kiest om vrijwillig akkoord te gaan met de gevraagde machtiging van Eneco, dan wordt de meter nog steeds niet ieder kwartier uitgelezen. In een slimme meter zit een databuffer die de verbruikte elektriciteit per kwartier opslaat. Waarschijnlijk wordt (met een afgegeven machtiging) die meter niet meer dan 1x per maand uitgelezen waarna Eneco Retail over alle kwartierwaarden beschikt van de afgelopen maand. Een veel hogere uitleesfrequentie dan eens per maand, zou veel te duur zijn aan datacommunicatiekosten. Ieder kwartier uitlezen zou echt onbetaalbaar worden!

   • bob@jung.net zei:

    Moet ik je toch teleur stellen. Ik heb een abo op slimmemeteruitlezen.nl kosten 20 euro per jaar. Wat krijg je hiervoor.
    Dagelijks, ja, dagelijks om 900 uur worden je gegevens bijgewerkt op de server. Hierin staat je dagteller stand. Kan ik opvragen van elke dag uit het verleden.
    Tevens je grafisch verbruik t1, t2, t3 en t4 in het geval van terug levering en hoog laag tarief.
    Elk kwartier netjes in een grafiek, verbruik/tijd.
    Hierin is ook opgenomen de gasmeter, die registreren ze ook.
    Tot op heden komt de meteropnemer nog 1x per jaar langs. Blijkbaar doen ze het oude systeem nog niet weg. Reden , bedenk alles maar, denk voornamelijk, politiek en niet klaar voor dit soort automatisering.
    Pas als iedereen om is zal ooit een energie vraag per huishouden bekend zijn en ook in de tijd. Hierdoor kunnen er veel meer groene energie manieren als wind pv bio en nog tal van andere natuurlijken bronnen goed opgenomen worden in NL.
    Hoe dit in de tijd plaats vind geen idee, dat het er komt is zeker.
    De keuze slimme meter of oude is een idote. Dit werkt alleen als iedereen overgaat.
    Kosten van onderhoud van de oude meter is enorm en tevens de arbeid factor. Beide systemen in de lucht houden is zo nederlands polderend echt krankzinnig.

    Cheers Bob

   • Klopt toch precies met wat ik zeg. Jij betaalt 20 Euro per jaar zodat ze 1x per dag alle kwartierwaarden uitlezen voor je. Een hogere frequentie dat eens per maand, maar daar betaal je dan ook voor. Overigens is er geen enkele partij (leverancier, netbeheerder, ODA of meetbedrijf) die bij een particulier ieder kwartier uit gaat lezen.

  • Kilian Hekhuis zei:

   Werner, gaarne een URL naar deze tekst. Ik vermoed namelijk dat dit de voorwaarden zijn voor additionele diensten van Eneco (bijv. “Eneco Tussenstand Slim”), niet van de standaard levering. Zoals Eneco zelf al op zijn site zet (http://thuis.eneco.nl/energie-besparen/slimme-meter/slimme-meter/, tabblad “Goed om te wete”):

   “Uw netbeheerder geeft standaard zes maal per jaar (elke twee maanden), bij de jaarafrekening, en wanneer u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier de standen van de slimme meter door aan uw energieleverancier. De netbeheerders kunnen ook vaker standen doorgeven, maar dan alleen met uw toestemming.”

   Alleen voor het uitlezen van kwartierwaarden is speciale toestemming van de klant noodzakelijk (zie ook mijn eerdere reacties hierover).

 19. Nee ik heb geen typmachine. Vanaf 1974 een MSX, vanaf 1982 een PC. Wel een beetje kinderachtige opmerkingen hoor Maarten, wil je hier alleen maar reacties van mensen die het met je eens zijn? Het lijkt me juist goed een kritische discussie op gang te brengen.
  Ik ben gelicenceerd zendamateur en een echte liefhebber van elektronica en maak ook het liefst dingen zelf, de soldeerbout staat hier standaard op tafel.
  Ik heb hier inmiddels al een verbinding met het knipperende ledje op de meter weten te maken maar wil toch wat meer gedetailleerde informatie. Dit kan overigens ook met de Qbox mini van Qurrent die schijnt veel beter te zijn dan de Toon. Dus ik overweeg om daar eentje van te bestellen.
  Het voordeel van deze apparaatjes is dat ze een veel gedetailleerder inzicht geven vergeleken met die niet-zo-snuggere meter.

  Ik denk dat de dreiging van een boete van 17.000 euro en 6 maanden gevangenisstraf voor slimme-meter-weigeraars heel veel mensen heeft wakkergeschud. Blijkbaar zijn er enorm grote financiƫle belangen mee gemoeid en wil de energiemarkt koste wat kost inzage in ons verbruik.

  Een kennis van mij heeft 9 maanden geleden een slimme meter gekregen maar nog nooit een overzicht van het verbruik. Haar zijn de kwartierstaten trouwens wel toegezegd evenals aan haar buurvrouw (ook nog steeds niks ontvangen). Toen ze daar een vierde keer over belde leek zowel het energiebedrijf als de netbeheerder nog steeds verbaasd: of ze dat nu echt zo belangrijk vond? Ja, als ik zo’n slimme meter heb dat wil ik hem ook gebruiken. Nou als het dan beslist moet werd er aan de andere kant van de lijn verzucht.

  Het geeft al zo’n beetje aan hoe de insteek van de energiebedrijven is, zij willen al jouw verbruiksgegevens maar het is echt nooit de bedoeling geweest om de klant energiebewuster te maken.

  Ik woon trouwens nu al 11 jaar op dit adres en er is nog nooit een meteropnemer langs geweest. Dit moet ik zelf doen ook als is de netbeheerder hiertoe wettelijk verplicht. Wel moet ik ieder jaar betalen voor die meteropnemer die nooit komt.

  • Ik ben zelf groot voorstander van het verplichten van een slimme meter voor iedere aansluiting. Overigens niet tegen iedere prijs (ā‚¬17.000 is belachelijk). In de energiemarkt worden namelijk energiebedrijven (officieel programmaverantwoordelijken) afgerekend (gealloceerd) op basis van kwartierwaarden. Omdat deze telemetriemeetwaarden bij kleinverbruikers niet beschikbaar zijn (worden immers niet gemeten) wordt deze kwartierwaarden bedacht/samengesteld uit een synthetisch lastprofiel en een meetcorrectiefactor. Dit resulteert erin dat dit profiel een soort “afvalputje” is van de netbeheerders. Het profiel van deze restpost (bestaande uit werkelijk verbruik van de som van alle kleinverbruikers in dat gebied, gestolen stroom, werkelijke netverliezen, storingen etc.) komt ten laste van de leverancier die deze kleinverbruikers levert. Omdat dit afvalputje profiel vrij duur is, resulteert dit in relatief dure eindverbruikerstarieven voor deze kleinverbruikers. Ik wil er dus niet alleen voor pleiten om iedere kleinverbruiker te voorzien van een slimme meter, maar ook deze dagelijks uit laten lezen (de kwartierwaarden) en mee laten doen in het allocatieverhaal van de netbeheerder. Zo gaat uiteindelijk de kleinverbruiker betalen conform het werkelijk profiel dat hij afneemt. Neemt hij af op heel goedkope uurtjes/kwartiertjes, dan zal zijn rekening uiteindelijk ook laag gaan uitvallen (en omgekeerd natuurlijk)

   • Dank je Maarten. Dat is tenminste een duidelijk en eerlijk verhaal. Ja, nu kan ik er zelfs enig begrip voor opbrengen waarom men ons perse aan de slimme meter wil. Al blijf ik van mening dat zoā€™n meter nooit verplicht mag worden gesteld.

    Wat heeft de energiebranche (i.s.m. de politiek) het dan ook ongelooflijk dom aangepakt; als je meteen al onder dreiging van hoge boetes en celstraffen zoā€™n ding op wilt gaan dringen dan gaat bij de helft van alle Nederlanders al meteen de nekharen omhoog staan. Het is dan ook niet verbazend dat de weerstand tegen deze meter inmiddels zo groot is geworden dat het waarschijnlijk ook nooit meer iets zal worden. Met een beetje mazzel krijgen ze de helft van de bevolking misschien nog mee, ik denk dat de uitslag van de poll hier redelijk representatief is. De energiebranche heeft het aan zichzelf te danken dat deze meter inmiddels zoā€™n slechte reputatie heeft.

    Maar aan de andere kant roepen een aantal zaken juist meer vragen op. Het verhaal van Peter Terium in het AD, die arme RWE op sterven na dood en nu ook nog de zonne-kWhā€™tjes tegen dumpprijzen op de Duitse markt. De netbeheerders trekken het ook maar nauwelijks meer en mogen hun kosten niet verhogen.
    Maar als er 10 miljoen huishoudens van deze meters worden voorzien, volgens jou 70 plus 200 installatie, dan gaat dit grapje de komende jaren 2,7 miljard euro kosten. Waar komen al die miljarden ineens vandaan?
    Moet ik nu meehuilen met die arme energiebranche die schijnbaar op de rand van de afgrond staat of juist boos worden omdat me opnieuw een poot wordt uitgedraaid?

    En als de kleinverbruiker, althans zijn profiel, het afvalputje van de energiebranche is waarom wordt ik dan voordurend overspoeld met reclame van energiebedrijven en heb me uiteindelijk aan moeten melden bij het bel-me-niet-register omdat ik horendol werd van al die energiebedrijven die mij als klant willen?

    Ik weet dat de energiebedrijven middels marktafspraken dit systeem zelf zo ontwikkeld en uitgewerkt hebben. Als het zo slecht bevalt, waarom niet gewoon per klant het werkelijke verbruik per jaar? Dat is toch veel handiger dan dit omslachtige gedoe?
    En als het syteem toch zo behouden moet worden en de slimme meter werkelijk een oplossing biedt; waarom krijgen die klanten die hem accepteren nu dan alvast geen korting op hun energietarief, ze helpen immers nu al structureel mee het probleem op te lossen.
    Of komt het er toch weer op neer dat energiebedrijven gewoon ordinair nog meer winst willen maken over de rug van de consument die niet anders kan dan stroom, gas en water af.

    Maar ik waardeer de openhartigheid in je reactie hierboven. Veel meer het artikeltje waarin de meter alleen maar wordt aangeprezen.

    Maar nu heb ik nog steeds geen idee wat die aanvullende diensten en/of tools gaan worden. Dat bestellen van een pizza was natuurlijk als grap bedoeld maar ik kan werkelijk met de beste wil van de wereld niks verzinnen. Uitlezen van opbrengst zonnenpanelen en real-time energieverbruik kan al heel lang, die pulserende led/optische poort zit al ruim 15 jaar op de digitale meters. Wat kan deze meter nog toevoegen? Wil je mij om krijgen dan moet er een toegevoegde waarde zijn. Ieder kwartier uitlezen is juist een stap terug in de tijd, daar heb ik niks aan.

   • De weerstand tegen slimme meters zal wel mee vallen, er wordt nu door een kleine groep gediscussieerd, maar toen ik zelf de slimme meter in huis haalde wist niemand in mijn omgeving waar ik het over had, laat staan welke bezwaren er aan kleven. Overigens was de installatie binnen een half uur klaar, dus met die kosten zal het wel meevallen.

    Het zal wel zo gaan als met het koppelen van allerlei privacy betsanden, daar werd dertig jaar geleden moord en brand over geschreeuwd, maar nu weten we niet beter. Belastingdienst die zelf al je bank en inkomens gegevens heeft en zelf aangifte formulier invult was vroeger ondenkbaar en onbespreekbaar.
    Invoering van de slimme meter zal in verschillende fasen gaan, nu proberen ze het zonder (zichtbaar pla) wat niet erg slim lijkt, daarna incentives in de vorm van kortingen en tools voor de P1 poort, daarna boetes en uiteindelijk sluiten ze gewoon geen contract meer af maar laten dat over aan een provider die alleen maar met oude meters werkt. Duur maar vertrouwd en het sterft van zelf uit.

    Maar waar blijven de toepassingen voor de laptop? Het moet toch mogelijk zijn om direkt te zien wat je verbruikt als je onder de douche staat, kookt, of de verwarming een graadje hoger zet. Kan ik dat ergens vinden of moet ik zelf iets ontwikkelen?

   • Boud, even onderaan lezen. Waar je de vraag stelde.

 20. Aanvulling. Ik kreeg van iemand de volgende vraag: vanwege vele klachten over een toenemend verbruik meteen na plaatsing van een slimme meter, het volgende. Is het mogelijk dat sommige particulieren een industriƫle slimme meter in hun kast hebben?

  VĆ³Ć³r plaatsing schijnen sommige zgn. slimme meters firmware-matig afgesteld te kunnen worden op kWh of op kVAh. Deze laatste mag uitsluitend worden geplaatst bij bedrijven die veel met TL licht, elektromotoren en andere inductieve belastingen werken, deze verstoren door inductie de cosinus phi van de 50 Hz sinus. Deze moet op zijn beurt weer gecorrigeerd worden door het elektriciteitsbedrijf om een redelijke sinus op het net te houden. Vandaar dat zij kVAh (dit is kWh inclusief blindstroom) in rekening mogen brengen. Als dit het geval is zou dit de plotselinge toename van het gebruik van sommige particulieren kunnen verklaren.

  Mocht een deskundige op het gebied van slimme meters dit lezen dan ben ik benieuwd of dit ook echt mogelijk is.

  • Kilian Hekhuis zei:

   De precieze details weet ik niet, maar tenzij we het over een krachtstroomaansluiting hebben en zaken als transformatorverliezen een rol gaan spelen registreert een meter het verbruik en niets anders (en we hebben het over slimme meters, niet over telemetrie). Afhankelijk van het maximale vermogen van de aansluiting kan de netbeheerder hogere netwerkkosten rekenen, maar dat is voor zover ik weet onafhankelijk van het type meter.

 21. Ik heb nu ook een slimme meter en wil natuurlijk de gegevens op mijn PC. Maar hoe krijg ik dat uit de P1 poort, is daar een app of iets dergelijks voor?

  Alvast dank

  • Je kunt niet rechtstreeks informatie halen uit die meter, de P1 poort is slecht een eenvoudige interface. Wel zijn er al jarenlang apparaatjes op de markt waarmee je je verbruik kunt volgen in real-time en vaak per minuut of nog korter. Sommige daarvan kun je tegenwoordig ook al de P1 poort hangen.

   Zelf heb ik net een Qbox mini besteld voor op mijn gewone digitale meter. Maar ik weet zeker dat deze ook aan die P1 poort van jouw meter kan. Via een ander kabeltje koppel je die aan de router van je internet en dan kun je op een website (gratis abonnement inclusief): http://www.qurrent.nl/producten/qbox-mini
   Hier worden op dit moment ook apps voor ontwikkeld voor je telefoon of tablet.

   Dan is er nog de Fluxo, ook een bekende en kan volgens mij ook wel aan die poort. Kijk voor de zekerheid even hier: http://www.flukso.net Als je zelf want handig bent, er is heel veel zelfbouw en open source en ook op ebay komt er af en toe goedkoop chinees spul voorbij. Verzeker jezelf er heel goed van dat ze de Nederlandse smart meters aankunnen voor je iets koopt. Stekkertje is type RJ11 in P1. Communicatie is: snelheid 9600 baud, 7 databits, even pariteit.

   Succes Boud!

 22. Jonge jonge. Wat een complot theorieen toch allemaal. En vele klachten over toenemend gebruik na plaatsing van slimme meter, kun je dat onderbouwen Fokko?

  Hier ook nog even een goede reden voor het gebruik van slimme meters (als je tenminste niet wilt opdraaien voor de kosten van diefstal door anderen):

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/685127/2005/06/09/Nieuw-type-energiemeter-tegen-illegaal-aftappen-stroom.dhtml.

  En even op een lichtere noot, hier een link naar een basis cursus electra uit Brabant.

  http://club.myce.com/f12/snelcursus-electronica-52891/

  • Die laatste link van Wtkoos is werkelijk hilarisch! Lezen dus!

  • Ja, hij is erg leuk šŸ™‚

   Over dat hoger verbruik lees ik her en der op diverse fora. Even googelen en je komt er flink wat tegen. Maar aan de andere kant; niemand zal natuurlijk klagen over een lager of gelijkblijvend verbruik. Dus hoe serieus je dat moet nemen kan ik niet zeggen.

   Maar ik snap de complottheorieƫn niet helemaal Koos, waar zie je die allemaal?

 23. Winder Zeilstra zei:

  Jaap-Henk Hoepman is senior wetenschapper aan het TNO en associate professor in beveiliging en toegepaste cryptografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder zijn bevindingen:

  De slimme elektriciteitsmeter heeft een display en registreert de volgende verbruiksgegevens (en slaat die ook op):

  Het verbruik in de afgelopen 10 dagen, in intervallen van 15 minuten.
  Het verbruik in de daar voor liggende 40 dagen, in intervallen van 1 dag.
  Het verbruik in de daar weer voor liggende 13 maanden, in intervallen van 1 maand.

  Iedere meter heeft een aansluiting identificatie code (EAN code). Daarnaast heeft de meter een viertal poorten voor data in- en uitvoer.

  P1 (alleen uitgang) geeft fysieke (bijvoorbeeld via USB) toegang tot de huidige verbruiksgegevens, die iedere 10 seconden worden geupdate.
  P2 (alleen ingang) is een aansluiting voor de gasmeter
  P3 (in- en uitgang) geeft remote access (via het elektriciteitsnet zelf) tot de opgeslagen gebruiksgegevens (dus met een resolutie van ten hoogste 15 minuten).
  P4 (in- en uitgang) is voor het lokaal configureren van de meter.

  De hoeveelheid te leveren stroom kan ook afgeknepen worden, en de levering van elektriciteit kan zelfs helemaal afgesloten worden. Er is nog discussie of het afsluiten alleen lokaal via poort P4 of ook remote via poort P3 mogelijk moet zijn.

  Poort P3 communiceert met een zogenaamde dataconcentrator. Deze zit in de grijze kastjes langs de straat, waarvandaan (een deel van) de straat van stroom wordt voorzien. Deze dataconcentrators zijn verbonden met de regionale netbeheerders (RNB). Alle RNB zijn gekoppeld via een nationale hub, Energie Data Services Nederland (EDSN). Energiebedrijven en overige dienstaanbieders (ODA) kunnen gegevens uit een slimme meter opvragen door hiervoor een verzoek, via EDSN, aan de regionale netbeheerders te sturen. Deze vragen de gegevens, in batch, op via de dataconcentrators uit de meters zelf en sturen het resultaat vervolgens terug. Normaal gesproken duurt dit een dag.

  Tussen de slimme meter en de data concentrator is een bepaalde mate van beveiliging (er schijnt DES gebruikt te worden) toegepast. Dit moet ook wel omdat alle communicatie via het elektriciteitsnet zelf verloopt. Zonder die beveiliging kan iedereen in de straat het stroomverbruik van alle buren uitlezen.

  Minder duidelijk is hoe de rest van de beveiliging is geregeld. Het systeem lijkt gestoeld te zijn op een grote mate van onderling vertrouwen. Stroomleverantiers mogen alleen gegevens van hun eigen klanten opvragen. Dit wordt ook gecontroleerd door de EDSN, die hiervoor een database hebben met de nodige gegevens. Overige dienstaanbieders worden geacht zich ook aan deze regel te houden, maar deze wordt niet afgedwongen. (Een kwaadwillende stroomleverantier kan zich dus aanmelden als overige dienstaanbieder en zo inzicht krijgen in het energieverbruik van de klanten van de concurrent.) Ook het aanmelden als klant van een overige dienstaanbieder laat te wensen over. Het is onduidelijk hoe deze controleert of ik werkelijk degene ben die ik claim te zijn, en of ik niet probeer het energieverbruik van een bekende nederlander te kapen. Mijn suggestie om dan bij aanvraag het EAN van de meter op te geven helpt niet om het veiliger te maken: die kun je gegeven een adres gewoon opzoeken op een publieke website.

  Technisch gesproken zou dit veel strakker ingeperkt kunnen worden. De beperkte groep netwerkbeheerders, stroomleverantiers en overige dienstaanbieders zou voorzien kunnen worden van een digitaal certificaat dat alle slimme meters op echtheid kunnen controleren. Om toegang te krijgen tot de gegevens in een meter presenteert de vragende partij dit certificaat, de slimme meter controleert dit, zet vervolgens de naam van de vragende partij in het display van de meter en vraagt de gebruiker of deze partij toestemming krijgt tot de gevraagde gegevens (die ook in het display worden weergegeven). Deze toestemming kan eenmalig of voor een beperkte tijd afgegeven worden. De gevraagde gegevens worden versleuteld en van een handtekening voorzien zodat authenticiteit gegarandeerd is en alleen de partij die toestemming gekregen heeft de gegevens kan lezen.

  Dit is absoluut geen rocketscience. Dus het verbaast me eerlijk gezegd wel dat er blijkbaar niet over dit soort oplossingen is of wordt nagedacht.

  • Kilian Hekhuis zei:

   “Minder duidelijk is hoe de rest van de beveiliging is geregeld. Het systeem lijkt gestoeld te zijn op een grote mate van onderling vertrouwen. Stroomleverantiers mogen alleen gegevens van hun eigen klanten opvragen. Dit wordt ook gecontroleerd door de EDSN, die hiervoor een database hebben met de nodige gegevens. Overige dienstaanbieders worden geacht zich ook aan deze regel te houden, maar deze wordt niet afgedwongen. (Een kwaadwillende stroomleverantier kan zich dus aanmelden als overige dienstaanbieder en zo inzicht krijgen in het energieverbruik van de klanten van de concurrent.) Ook het aanmelden als klant van een overige dienstaanbieder laat te wensen over. Het is onduidelijk hoe deze controleert of ik werkelijk degene ben die ik claim te zijn, en of ik niet probeer het energieverbruik van een bekende nederlander te kapen. Mijn suggestie om dan bij aanvraag het EAN van de meter op te geven helpt niet om het veiliger te maken: die kun je gegeven een adres gewoon opzoeken op een publieke website.”

   Hoewel de rest van de reactie redelijk strookt met de werkelijkheid (m.u.v. de “dataconcentrator” zoals reeds door een andere lezer opgemerkt), klopt bovenstaande niet. Het klopt dat stroomleveranciers alleen gegevens van hun eigen klanten mogen opvragen, maar dit wordt niet door EDSN gecontroleerd, maar door de RNB’s zelf. EDSN heeft (nog) geen centrale database met aansluitgegevens. ODA’s worden eveneens gecontroleerd door de RNB’s (het is hun data, zij zijn verantwoordelijk). Voor elke aansluiting waarvan een ODA de gegevens wil opvragen moet een getekende volmacht van de klant aanwezig zijn. Dit wordt door een accountant geverifieerd. Natuurlijk zou het theoretisch mogelijk zijn om je voor te doen als bekende Nederlander, maar dat is valsheid in geschrifte, en je hebt er uiteindelijk weinig aan om te weten hoeveel energie Gerard Joling gebruikt en wanneer.

 24. Poort P3 communiceert met een zogenaamde dataconcentrator….enz

  zal best wel maar alle modellen die nu de markt ingaan gebruiken deze techniek niet

  maar werken met een gprs modem

 25. Met de slimme meter, wordt weer een deel van je privacy opgeofferd, net zoals bellen in een telefooncel wat nu niet meer anoniem kan. Alles en iederen is traceerbaar met de slimme meter in de toekomst is:
  – Te zien hoe vaak je op vakantie bent.
  – Als het verbruik wel gemiddeld is.
  – Op piekuren is het mogelijk om een hoger tarrief te rekenen.
  – Na te gaan als je zonnepanelen hebt.
  – Etc….

  • Kilian Hekhuis zei:

   Oh oh oh, wat een paranoia weer. Heb je Ć¼berhaupt wel gelezen wat er allemaal is geschreven in het commentaar hierboven? Nog maar een keer dan:

   – Vakantie: Wie zou er geĆÆnteresseerd moeten zijn in jou vakanties? Behalve wellicht een inbreker of twee, maar die hebben andere methodes om je afwezigheid te controleren, vermoed ik (en voor de duidelijkheid, geen enkele reĆ«le mogelijkheid om je slimme meter uit te lezen)
   – Verbruik: “Gemiddeld” ten opzichte van wie? En waarom is dat interessant?

   Voor beide bovenstaande punten geldt overigens wat ik al eerder heb gezegd: om de detailgegevens van je slimme meter uit te lezen moet jij toestemming geven, anders mag het niet.

   – Piekuren: Ik neem aan dat je hier niet de normale piek/daltarieven bedoeld? En ja, het is theoretisch mogelijk om, met de detailgegevens van een slimme meter, per kwartier (voor elektriciteit) en per uur (voor gas) een ander tarief te rekenen. Maar dat is wel heel theoretisch, en geen enkele partij in energieland heeft daar baat bij.
   – Zonnepanelen: Als je een digitale meter hebt (in plaats van een oude ferrarismeter met draaischijf) dan heb je al een of twee aparte telwerken voor teruglevering. Daarnaast ben je al verplicht om bij teruglevering je netbeheerder op de hoogte te stellen.

   – Etc.: Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Wellicht kun je je beter eerst verdiepen in hoe een slimme meter daadwerkelijk werkt, wat voor gegevens de meter opslaat en voor hoelang, hoe het uitlezen van de meter technisch is ingeregeld, wie er wanneer mag uitlezen, en hoe dit technisch, functioneel en juridisch verloopt. Als je dan nog wat te klagen hebt, dan hoor ik het graag.

   • Beste Kilian,

    Je moet jezelf de vraag stellen: wat is nu het voordeel van een slimme meter voor mij als consument tov een analoge meter. Alles wat de slimme meter doet doe ik al jaren mbv pen,papier en een rekenmachine. Energie bewust zijn Kilian zit tussen je oren is een levensstijl en de slimme meter gaat je daar niet bij helpen. Energie is een miljarden industrie, een industrie waarin winst maximalisatie het enige doel is. Als jij gelooft dat energiemaatschappijen meters gratis plaatsen met als doel voordeel consument, slaap dan lekker verder.

    grt Peter

   • Kilian Hekhuis zei:

    De netbeheerders plaatsen slimme meters omdat de overheid ze dat heeft opgelegd.

   • en de overheid verplicht die om dat het van Europa moet.
    onder het moto, dan kunnen mensen in zien hoeveel ze gebruiken en zou goed voor het milieu zijn. (ik betwijfel daar zwaar aan als ik de reacties hier zo zie. als mensen dit al niet begrijpen hoe gaan ze de rekening in de toekomst begrijpen.)

    (het word wel ontkent dat het iets te maken heeft dat de netbeheerders wel eens de huur van de meter goede dag kunnen zeggen als iemand langer als 20 jaar al dat ding huurt.)

    weg met die slimme meter, maak hem nu maar eens eerst echt slim en niet alleen voor de netbeheerder, maar ook voor de klant.

   • Volgens Kilian Hekhuis, 3 januari 2014, 18:53, “De netbeheerders plaatsen slimme meters omdat de overheid ze dat heeft opgelegd.”

    Nee hoor, de energiesector zelf wilde een triple-whammy bestaand uit het leveranciersmodel van facturatie (ingegaan pas op 1 aug. 2013), capaciteitstarief (ingegaan tot groot ongenoegen Senaat 1e Kamer op 1 jan. 2009), EN slimme meter (nog steeds “voortgaand proces”, niet verplicht), in eigen voorstel “Een helder marktmodel voor klant en energiesector”.

    Dat heftige, 17 pagina’s tellende voorstel, met nog heftiger, 20 pagina’s tellende bijlage, dateert al van 31 augustus van het jaar des Heeren 2005. Dat waren beslist nogal directief bedoelde en zeer expliciete wensen uit de energiesector, verwoord door destijds EnergieNed. De sluwe meter was een zeer belangrijk onderdeel van die aan Brinkhorst voorgelegde package deal…

    Klik om toegang te krijgen tot EnergieNed_Helder_Marktmodel_Position_Paper_00000212.pdf

    Klik om toegang te krijgen tot EnergieNed_Helder_Marktmodel_Bijlage_00000211.pdf

    De politieke kastes gaven er vervolgens, al naar gelang het humeur, een geheel eigen invulling aan…

   • Kilian Hekhuis zei:

    “weg met die slimme meter, maak hem nu maar eens eerst echt slim en niet alleen voor de netbeheerder, maar ook voor de klant.” – De slimme meter is uberhaupt niet slim. Het is een digitale meter met (een zeer beperkt) geheugen en een communicatiemodule waardoor hij op afstand uitleesbaar is. Ik weet niet op welke wijze je ‘m voor de klant slim zou willen hebben. Je kunt natuurlijk altijd de P1-poort uitlezen en je eigen apparatuur/programmatuur ontwikkelen.

   • Kilian Hekhuis zei:

    “Nee hoor, de energiesector zelf wilde een triple-whammyā€ – Bedankt voor de interessante link. Merk wel op dat in het document duidelijk naar voren komt dat het de energiesector (lees: netbeheerders, in die tijd had je nog geen onafhankelijke leveranciers!) met de slimme meter te doen is om eenvoudiger en beter standen te kunnen verkrijgen. De politiek heeft hier later de draai van energiebesparing aan gegeven. Ik snap niet zo goed hoe je tegen de slimme meter kunt zijn alleen maar omdat het bedrijf wat jou van stroom en gas voorziet efficiĆ«nter wil kunnen werken. Het is alsof je de supermarkt boycot omdat je fabrieksbrood kunt kopen i.p.v. met de hand gekneed bakkersbrood…

    Hoe dan ook, het idee dat de slimme meter is bedoeld om je privacy aan te tasten, zoals sommige paranoĆÆde ingestelde reageerders blijkbaar denken, is nergens op gebaseerd.

   • Mij is al een poot uitgedraaid met een verhoging van 30% van de meetkosten sinds 2008, die nergens op slaat (voor een meter die er al bijna een kwart eeuw hangt, en prima functioneert). Een dreigende verhoging van 31% van de vastrecht load van een energieleverancier. Ik heb m’n buik vol van een sector die pretendeert dat ze goedkoper zou kunnen werken. Maar als puntje bij paaltje komt je financieel weten te benadelen.

   • Kilian Hekhuis zei:

    “Mij is al een poot uitgedraaid” – Het capaciteitstarief mag zoveel stijgen als door de ACM (voorheen NMa) bepaald wordt. Dat de verhoging “nergens op slaat” dat is makkelijk te roepen, maar niet onderbouwd.

    “Een dreigende verhoging van 31% van de vastrecht load van een energieleverancier” – Ik heb moeite hier kaas van te maken. Wat bedoel je hiermee?

    “Ik heb mā€™n buik vol van een sector die pretendeert dat ze goedkoper zou kunnen werken. Maar als puntje bij paaltje komt je financieel weten te benadelen.” – Tsja, dat kun je van alle sectoren wel zeggen, laten we het bijv. maar niet over banken gaan hebben… Maar dat heeft dan allemaal weer niets met de slimme meter te maken, en daar gaat dit onderwerp toch over.

 26. Wim, jij dacht zeker slim te zijn en ging die zonnepanelen in de kelder zetten he?

  Nee nee nee, dat gaat mooi niet door. Vadertje staat wil alles weten. Vergeet je ook niet altijd je bivakmuts te kragen i.v.m. de camera’s die overal hangen.

  Etc. etc. etc. …. waar hebben we het eigenlijk over..

 27. Ik mis een aspect in deze discussie en wel EAN-code teruglevering. Als men gaat terugleveren en er is een slimme meter aanwezig, dan wordt deze extra code aan de woning toegevoegd. Als er een Ferrarismeter aanwezig krijgt men deze extra EAN-code als ik goed geĆÆnformeerd ben niet.

  Er is ooit sprake geweest van een Vastrecht Teruglevering, maar dat is door de energieleveranciers op een bedrag nihil gesteld. Momenteel schijnt het in rekening brengen van dit vastrecht door een ingreep van de NMA niet meer mogelijk.

  Maar blijft dat zo ? Er veranderen veel overheidsbesluiten in de loop der jaren. En dan is de extra meting teruglevering en de daarvoor toegekende EAN-code teruglevering een heel geschikte kapstok om een extra kostenpost aan op te hangen.

  Zoā€™n verandering in denken in de energiewereld en de overheid zou kunnen ontstaan als er veel slimme meters en terugleveraars komen. In de meetdiensttarieven van Liander worden tarieven teruglevering hoog en laag tarief genoemd. Wat is daar de bedoeling van ?

  • Al sinds 2004 is de energiemarkt volledig geliberaliseerd. Dat wil zeggen dat als een leverancier te duur wordt door bijvoorbeeld ook voor teruglevering een vastrecht te introduceren (of het reguliere vastrecht te verhogen), dan kies je toch een ander leverancier.

  • Liander kent, net als alle andere netbeheerders geen tarief voor transport van kWh’s bij kleinverbruikers (aansluitingen tot en met 3x80A). Er is al sinds 2009 sprake van een zogenaamd capaciteitstarief voor deze groep klanten. De netbeheerder krijgt dus een vast jaarlijks bedrag, afhankelijk van de grootte van de aansluiting.

 28. De EAN-codes zijn woninggebonden en worden toegekend door de netbeheerder. Als de netbeheerder een kostenpost aan de EAN-code teruglevering verbindt, biedt de keuze van een andere energieleverancier voor de kleinverbruiker geen oplossing.

  • Vanaf as maandag, mogen netbeheerders nog maar 1 EAN hanteren voor een aansluiting, ongeacht of hier ook op wordt teruggeleverd. Daar waar er nu 2 zijn (LDN en ODN) komt er 1 te vervallen.
   Daarnaast blijven alle tarieven gecontroleerd worden door de NMa en die kijkt altijd naar het werkelijke kostenniveau van de netbeheerder.

   • Kilian Hekhuis zei:

    Helaas, het nieuwe marktmodel waar de “1 EAN” onderdeel van is, is uitgesteld tot 1 augustus. Dus niet per a/s maandag al.

 29. Mooie discussies. Ben nog steeds erg blij met mijn (expres aangevraagde) slimme meter, geeft me mooi inzicht. Met de Plugwise Smile en iPhone App.

  Privacy? Bang voor inbrekers op basis van mijn verbruik ben ik niet: iedere agent kan je vertellen dat bijna alle woninginbraken gedaan worden door mensen uit je eigen buurt. Want die kennen alle achterommetjes en vluchtroutes. En zien in het voorbij lopen/fietsen/rijden dat je er niet bent. Bv omdat je auto heel lang voor de deur staat bij een vliegvakantie.

 30. Nadenker: de elektriciteitsmeter hangt eigenlijk op de verkeerde plek. Als de meter aan de andere kant van de kabel, in het elektriciteitshuisje had gehangen, dan was er waarschijnlijk geen enkele discussie geweest. Ik heb in ieder geval nog geen kamervragen gezien over de privacy van het vaste en mobiele telefoonnet. De commerciƫle KPN, Vodafone, T-mobile meten en registreren al jaren op minutenbasis ons belgedrag.
  Ons sommige vakantielanden hangen stroommeters gewoon buiten de woning, aan de weg bijvoorbeeld.

 31. […] vierkwadrantenmeter moet bij iedere kleinverbruiker verplicht worden (zie mijn eerdere blog: Slimme meter = domme kracht). Hierdoor wordt het ook mogelijk om een afbouwregeling te treffen op salderen van […]

 32. Beste Maarten,

  Wanneer een miljarden industrie, waar winst maximalisatie het toverwoord is, gaat verkondigen dat een slimme meter goed voor de consument is dan wordt het tijd om op te gaan passen. Zeer zeker de volksvertegenwoordigers. Misschien is de onderstaande link iets wat de ogen doet openen.
  http://www.infowars.com/power-takeover-whats-wrong-with-smart-meters/
  of bekijk de dvd van Josh del Sol http://www.infowarsshop.com/Take-Back-Your-Power_p_1121.html eens.
  Smart grid en smart meters bieden de consument geen voordeel ze moeten er wel voor betalen.

  Peter

 33. @Maarten de Wit

  Ik ben enorm opgelucht dat een overgroot deel van de reagerenden het niet eens is met de versimpelde stellingen die U hierboven weergeeft; het verwijzen naar tanken, terwijl dit nog veel contant geschiedt en Uw redenering dan niet opgaat / het verwijzen naar sociale media, die ik persoonlijk niet gebruik vanwege dezelfde privacy-argumenten en met mij vele anderen, waardoor Uw redenering niet algemeen opgaat. Toch zou U weigeraars (mij dus) willen dwingen te participeren?!

  Uw wijze van redeneren is duidelijk gericht op ‘het winnen’ van betreffende discussie door het geven van drogredenen en circelargumenten. Niet op het objectief informatie verschaffen. Dat merken veel lezers. Gelukkig.

  Laat mij maar als ‘paranoĆÆde’ bestempeld worden. Wat ‘mag’ (6x p.j. uitlezen) en wat in praktijk ‘gebeurd’ (vraagteken) zijn twee enorm verschillende dingen. Daarnaast; dat wat nu ‘niet mag’, kan over 5 jaar wĆ©l mogen en dan hebben we er maar mee in te stemmen. Ook al weten we nu niet wie er aan de macht zal zijn in de toekomst en daarmee (rechtmatig) toegang zal hebben tot al onze informatie (dus nog los van eventuele beveiligingslekken waar kwaadwillende hackers gebruik van kunnen maken).

  Function creep is ook al genoemd door meerdere mensen, maar ik geloof toch dat U de definitie hiervan niet helemaal goed onder de knie heeft.

  Voorkomen is beter dan genezen, controleren is beter dan geloven.

  @Kilian Hekhuis

  Quote: ‘ ā€œHeb jij ooit wel eens gehoor van gedragsprofilering?ā€
  Netbeheerders noch leveranciers zijn geinteresseerd in jouw gedrag…’

  Tuurlijk, droom lekker verder. We leven in de ‘Bigdata age’ ?!

  ALLE informatie, hoe minuscuul of onbelangrijk het mag lijken, kan – wanneer samengevoegd – behoorlijk wat over een individu vertellen. Ook achteraf. Vergelijk het met verbale en non-verbale communicatie; ook al zegt iemand A, toch is aan de hand van lichaamssignalen duidelijk dat B bedoeld wordt.

  Dat de specifieke beheerders (nu nog) niet geĆÆnteresseerd zijn, wil niet zeggen dat iemand anders dit niet is en hen voor afgifte van die data grif betaald. Los van hackersmogelijkheden, want vrijwel alle internet- en softwarebedrijven hebben als veiligheidsbeleid nog steeds ‘security by obscurity’. Oftewel; zo lang de zwakke plek niet bekend is, zal er niets mee gebeuren en dus is er geen risico.

  Best krom hĆØ.
  Toch schijnt U, net als dhr. De Wit, eenzelfde principe te hanteren.
  Vervolgens worden de ‘weigeraars’ uitgemaakt als ‘paranoĆÆde’.

  lol

  • Mijn blogs zijn ook zeker niet objectief bedoeld. Ik ontlok graag discussies en stel iedere mening, hoe verschillend van de mijne ook, erg op prijs. Het is ook maar goed dat niet iedereen het zomaar klakkeloos eens is met de introductie van innovaties. Juist door de discussie aan te gaan met tegenstanders (zoals u), worden voorstanders gedwongen hun meningen te funderen met bevindingen van onderzoeken of invoeringen van innovaties bij te stellen. Het omgekeerde is overigens ook waar, want het alleen roepen dat slimme meters gehacked gaan worden door criminelen, terwijl er nog geen enkel bewijs is, van ook maar de kleinste hack van zo’n ding (feit: er hangen in Nederland inmiddels al meer dan een half miljoen slimme meters), is ook niet voldoende om de uitrol maar te staken (nog een feit: slechts 2,3% van de aangeboden slimme meters wordt geweigerd).

   Misschien nog een interessant artikel over een onderzoek naar het hacken van de slimme meter: https://www.security.nl/posting/40819/

  • Kilian Hekhuis zei:

   “Wat ā€˜magā€™ (6x p.j. uitlezen) en wat in praktijk ā€˜gebeurtā€™ (vraagteken) zijn twee enorm verschillende dingen.” – En het bewijs dat je daarvoor hebt is…? Oh wacht, daar heb je helemaal geen bewijs voor, jij bent zo iemand die moord en brand schreeuwt zonder dat je bewijs hebt. Heel sterk.

   “Daarnaast; dat wat nu ā€˜niet magā€™, kan over 5 jaar wĆ©l mogen en dan hebben we er maar mee in te stemmen.” – Dit is een enigszins valide punt, dat moet ik toegeven. Echter:

   “Ook al weten we nu niet wie er aan de macht zal zijn in de toekomst en daarmee (rechtmatig) toegang zal hebben tot al onze informatie ” – Jij denkt dat we te maken gaan krijgen met een totalitair regime, of een “corporatocracy”? Of denk je dat een democratisch gekozen regering de privacy van haar burgers openlijk zal opofferen?

   “Tuurlijk, droom lekker verder. We leven in de ā€˜Bigdata ageā€™ ?! ” – Ok, dus jouw argument is dat, per definitie, ieder bedrijf geĆÆntereseerd is in jouw gedrag, ongeacht waar zij hun geld mee verdienen? Jij krijgt van je energieleverancier een keer per jaar een rekening. Vertel mij nu maar eens waarom zij geĆÆnteresseerd zouden zijn in de details van jouw leven. Of waarom de netbeheerder dat zou zijn.

   “Dat de specifieke beheerders (nu nog) niet geĆÆnteresseerd zijn, wil niet zeggen dat iemand anders dit niet is en hen voor afgifte van die data grif betaald.” – Ah, je geeft dus toe dat ze er niets meer kunnen, maar dat ze eventueel bereid zouden zijn deze gegevens door te spelen (geheel illegaal), voor veel geld, aan derden. Dat vind ik inderdaad paranoĆÆde klinken. Welke derden zouden dat moeten zijn? Wie wil er weten hoeveel energie jij per kwartier verbruikt? Zoals Wikipedia het definieert, paranoia is “overmatige achterdocht”. Nu kunnen we er over discusiĆ«ren wat “overmatig” dan precies is, maar ik heb je nog geen argumenten horen geven, alleen maar beschuldigingen.

   “Los van hackersmogelijkheden, want vrijwel alle internet- en softwarebedrijven hebben als veiligheidsbeleid nog steeds ā€˜security by obscurityā€™.” Lost van de belachelijke generalisatie, zijn leveranciers en netbeheerders geen internet- of softwarebedrijven. Ja, natuurlijk, hacken kan altijd gebeuren. Maar zolang je mij niet kan vertellen waarom iemand in jouw energiegegevens geĆÆnteresseerd zou zijn, kom je inderdaad nogal paranoĆÆde over.

   • mark van leeuwen zei:

    Hier staat wel een mooi verhaal:
    http://www.praktischduurzaam.nl/slimme-energiemeter/

    verder denk ik dat iedereen het maar zelf moet weten

    recente verhalen over google, apple iedereen zijn gegevens in de iCloud, facebook die zelfs je verwijderende tekst op slaat en de nsa die voor het gemak alles opslaat
    geeft in ieder geval wel wat te denken

   • Kilian Hekhuis zei:

    “Hier staat wel een mooi verhaal” – een redelijke objectief geschreven stukje, al staan er wat fouten in de details. Inderdaad denk ik dat, gezien de NSA-verhalen, de slimme meter wel het laatste is waar we ons privacy-technisch zorgen om moeten maken…

 34. Had ook aardig geweest als Enexis niet stiekem sluwe meters had geplaatst. Niet zo best voor vertrouwen, dus die “slechts” 2,3% weigeraars ook gaarne in dat perspectief zien… Als het apparaat eenmaal is geplaatst is er niet meer van af te komen – die heilloze route zullen weinig mensen kunnen/willen opbrengen.

  http://www.energieenwater.net/index.php/opinie2/opinie-energie/2573-ingezonden-brief-enexis-informeert-mensen-niet-over-plaatsing-slimme-meter

  • Ik heb dezelfde ervaring met Enexis. Ze sturen een lokale installateur op pad met een plaatsingsinstructie en de klant wordt niet geĆÆnformeerd. Ik moest een meter hebben die 2 richtingen registreert omdat ik zonnepanelen had besteld en in huis een digitale meter had (registreert geen teruglevering en draait dan ook niet terug). Ik kreeg dus te horen dat ze dan een slimme elektrameter zouden komen installeren. Ik heb van hun nooit de vraag gehoord of ik het ding misschien niet op afstand uitleesbaar zou willen hebben. Op zich voor mij geen probleem (ik vind het immers alleen mooi dat ik nu ook zelf al mijn historisch verbruik en teruglevering tot op kwartierniveau kan terugzien), maar niet juist dat ze me de keuze niet hebben gegeven. Het werd nog gekker omdat de monteur in kwestie, zonder aankondiging of enige uitleg ter plekke, ook de gasmeter vervangen heeft voor een “slim” exemplaar en ook mijn hoofdzekeringenkast heeft vervangen (er zaten diaz-schroefpatronen in en die is vervangen door automaten). Mijn conclusie is dan ook dat Enexis nog heel veel moet verbeteren op communicatie-vlak. Dat ze dit expres niet vertellen geloof ik niets van.

   • Dank voor toelichting praktijk Enexis… šŸ˜‰

    Die “gasmeter vervangen”. Dat is toch alleen maar een of ander “oogje” wat op bestaande meter wordt geplakt? Of komt er – bij Enexis – inderdaad geheel “nieuwe” meter voor gas?

   • Een geheel nieuwe en andere gasmeter Peter. Ik heb een foto van mijn meterkast in de blog geplaatst (zie bovenaan)

   • Heb hem gespot, je nagelneue bling-bling sluwe gasmeter. Lijkt wel bijna net zo sexy als een zonnepaneel… šŸ˜‰

    In begintijd hadden ze het nog over een of ander debiel oogje op de bestaande gasmeter, wat hem “slim” zou maken (kabeltje > sluwe elektrameter).

   • Kilian Hekhuis zei:

    “In begintijd hadden ze het nog over een of ander debiel oogje op de bestaande gasmeter” – Niet persĆ© debiel. De gasmeter knippert met een ledje als ie weer een tik verder is. Dit kan door de slimme meter geregistreerd worden. Ik denk dat het grootste probleem hiermee is dat het draadje nogal makkelijk is door te knippen / het oogje is te verwijderen. Tevens zou het problemen opleveren bij mensen die hun niet-slimme meter zelf uitlezen met home automation-elektronica. De gasmeter blijft echter behoorlijk dom, zo zit er geen communicatiemodule in.

  • Kilian Hekhuis zei:

   “Als het apparaat eenmaal is geplaatst is er niet meer van af te komen” – Je kunt er altijd voor kiezen om het apparaat niet op afstand uitleesbaar te maken. Maar waarom iemand daar voor zou kiezen, het is me een raadsel. Al die samenzweringstheorieĆ«n zijn nergens op gestoeld (anders dan paranoia).

   • U maakt er “samenzweringstheorieĆ«n” van. Is een beetje dogmatisch. Gezonde scepsis is nooit slecht geweest.

   • Kilian Hekhuis zei:

    Skepsis is altijd goed, en ik wil u persoonlijk niet beschuldigen van paranoia. Maar sommige anderen op dit forum denken blijkbaar dat de hele energiesector erop uit is om de consument een poot uit te draaien, hun privacy te verkwanselen en deze te gelde te maken. En dat lijkt me nogal overtrokken.

   • Klopt. Ik ben zelf zeer scherp op de snede. Een (van meerdere) oorzaken: een tien maanden lange levensenergie weg zuigende procedure bij NMa waarbij ik met een “niet ontvankelijk” werd weggezet door derdelijns-jurist van netbeheerder. Waarbij ik me zĆ©Ć©r goed had voorbereid, waar #henkeningrid natuurlijk nooit aan toegekomen zouden zijn.

    Even om het ongelijke “speelveld” te laten zien waarop eindverbruikers “moeten” spelen in deze bizarre e-wereld…

   • Kilian Hekhuis zei:

    Ja, als je eenmaal in de bureaucratische molen terechtkomt, dan wordt je niet blij…

 35. Beste Maarten , kan je iets zeggen over de budget oplossingen die er mogelijk al zijn , om de p1-data naar je PC te krijgen ? , ik bedoel alternatieven voor de Nuon e-manager ( 150 Euro aanschaf , plus 2,95 euro/maand )

  • Kijk eens op de site van Enelogic of Qurrent. Beide kastjes die je op de P1 poort kan aansluiten en geen maandelijkse kosten kennen. Maar als het je gaat om het uitlezen van historische meetdata (meetinformatie per kwartier van gisteren of eerder), dat kan je die ook kosteloos laten uitlezen (P4) via Slimmemeterportal.nl. Hiervoor vragen ze wel om een officiĆ«le goedkeuring van je om je meter ook dagelijks te mogen uitlezen. Via een inlog op hun website beschik je dan geheel kosteloos over je eigen detail meetinformatie. Ik heb zowel de Q-box van Qurrent als een (gratis) lidmaatschap bij Slimmemeterportal.nl. Bevalt me beide erg goed.

   • Daniel zei:

    Op het moment dat voldoende mensen met zonnepanelen een slimme meter hebben dan zal het teruglever tarief worden verlaagd naar +/- 7ct. Heb hier geen bewijs voor, maar het lijkt mij sterk als dit niet gebeurt!

   • Kilian Hekhuis zei:

    “Heb hier geen bewijs voor, maar het lijkt mij sterk als dit niet gebeurt!” – Ehm… dus omdat jou iets “sterk lijkt”, ondanks het ontbreken van bewijs, roep je zomaar wat. Heel sterk, ja.

    Laten we even naar de feiten kijken:
    1) Je hebt geen slimme meter nodig voor het registreren van teruglevering. Een digitale meter met meer dan twee telwerken is genoeg.
    2) De overheid heeft inderdaad plannen liggen om na 2017 het salderen te beperken, zie bijv. hier: http://www.energiebusiness.nl/2013/11/12/saldering-na-2017-hoogst-onzeker/
    3) Het “teruglevertarief” waar je het over hebt (beter: terugleververgoeding) krijg je van je energieleverancier als je meer teruglevert dan je verbruikt, en/of als je boven een bepaalde salderingsgrens uitkomt (wettelijk minimum 5000 kWh, maar je leverancier mag een hogere (of geen) grens stellen). Daar heeft de overheid niets mee te maken, anders dan dat het een vaag minimum bedrag stelt in de wet (daar gaat het over een “redelijke terugleververgoeding”, die zo’n 70% van de inkoopprijs van de elektriciteit betreft – bijna niets dus).

    Het enige (m.i. slechte) plan dat de overheid heeft is om het salderen te beperken, waarschijnlijk in de vorm van een verlaagde EB voor de gesaldeerde levering. Het is de vraag of dit wettelijk houdbaar is, aangezien dit een rechtsongelijkheid inhoudt tussen mensen met en mensen zonder registreerbare teruglevering. Maar zover is het dus nog niet.

   • Hallo,

    Ik vraag mij af of de netwerkbeheerders de slimmemeters op afstand kunnen beĆÆnvloeden, natuurlijk in het voordeel van de leverancier.

    Reden van deze reactie is dat ik vorig jaar voor 6000 euro een zonneboiler heb laten plaatsen van 500 liter met daarbij 4 zonnecollectoren. Deze boiler voorziet ook in de verwarming van de cv.

    Verbruik 2013 / 2014 = 3688 m3
    Verbruik 2014 / 2015 = 3657 m3

    Besparing is dus 31 m3…..

    De boiler is precies een jaar geleden geplaatst. Vandaag kreeg ik mijn jaarfactuur.
    Ik had minimaal 20% reductie in mijn gasverbruik verwacht.

    Het laten ijken van de slimmemeter kost bij de netwerkbeheerder van Delta NV zo n 1700euro, dit is echter de enige manier om mijn gelijk te krijgen. Maar de betrouwbaarheid van de slimmemeter is nagenoeg 100%.

    Wie kan er mij dus vertellen dat energie bedrijven niet software matig kunnen knoeien met de cijfers.

    De hack discussie valt hierbij natuurlijk in het niet.

   • Kilian Hekhuis zei:

    Henk,

    Om netbeheerders en leveranciers samen te laten spannen, en dan ook nog in het voordeel van de leverancier, behoeft toch wel een groot “samenzweringsdenken”. Realistisch gezien is er natuurlijk geen enkele drijfveer van een netbeheerder om een leverancier te bevoordelen (even de splitsingsdicussie buiten beschouwing gelaten).

    Los daarvan, kan de netbeheerder een slimme meter op afstand beĆÆnvloeden? Het korte antwoord is nee, dat kan niet. De meetinstallatie van een slimme meter werkt onafhankelijk en is niet beĆÆnvloedbaar van buiten af. De specificaties van de slimme meters (er zijn diverse merken) zijn openbaar gepubliceerd, en we hebben in Nederland onafhankelijke keuringsinstanties. Voor iemand die samenzweringsgevoelig is wellicht niet afdoende borging, maar goed, daar kan ik niet bij helpen.

    Wat betreft je probleem met de reductie van gasverbruik: het is natuurlijk spijtig als je gasverbruik niet zoveel omlaag is gegaan als je had verwacht, maar de slimme meter heeft hier niets mee te maken. Een gasmeter is namelijk altijd dom. Er zijn geen slimme gasmeters, alleen slimme elektriciteitsmeters. Wat die slimme elektriciteitsmeter doet is pulsjes tellen van de domme gasmeter, en zo het verbruik bepalen. De gasmeter zelf heeft echter ook een gewoon analoog display met meterstanden. Die kun je vergelijken met de standen de de slimme meter doorgeeft. Je moet dus niet zozeer je slimme meter laten ijken, maar je gasmeter, hoewel ik niet denk dat dat veel goedkoper is. Ik zou als ik jou was op zoek gaan naar andere mogelijk oorzaken, wellicht is er een defect in je zonneboiler of de koppeling van de zonneboiler en je CV-installatie.

    Wat betreft de laatste vraag, het softwarematig knoeien met cijfers. Ja, dit is natuurlijk altijd mogelijk. Nog sterker, een leverancier hoeft niet eens te knoeien, een leverancier kan elke willekeurige meterstand opgeven en hiermee afrekenen. Dat wil niet zeggen dat je dit niet wettelijk kunt aanvechten, maar “knoeien” met cijfers is niet nodig. En nogmaals, je klaagt over problemen met je gasverbruik, en je gasmeter is dom, met een analoog display, en een simpele koppeling met je slimme meter. Als je denkt dat leveranciers, via netbeheerders, op afstand je *analoge* meter kunnen terugdraaien, dan is het denk ik tijd om professionele hulp te zoeken…

   • De grens van 5000 KWh voor het salderen is theoretisch: als je een domme meter heeft, kun je onbeperkt salderen, omdat het niemand weet. Zelf jezelf nietā€¦

   • Voor productie van duurzame energie geldt wetterlijk helemaal geen grens voor salderen. Dus ook niet met een slimme meter.

   • Kilian Hekhuis zei:

    Dit klopt, maar dit is pas sinds januari 2014 (zeg ik uit m’n hoofd, ik kan het nakijken). Daarvoor gold een minimale grens van 5000 kWh, en nog eerder van 3000 kWh.

 36. Wow, ik lees heel erg veel vertrouwen in ‘grote’ bedrijven en de overheid,

  Met alle respect, maar een stelling als: “Als het al een crimineel is, zal hij zijn tijd gaan spenderen aan het digitaal kraken van een bank of bankgegevens!”
  slaat pal nog perk.

  Wat als hij de kennis heeft om het verbruik te achterhalen geld dit gelijk voor een hele straat.
  Je kan dan op 1 avond in bijvoorbeeld 5 huizen shoppen.
  Je hebt geen miljoenen van een bank nodig als een 25k van huizen eenvoudiger gestolen kan worden.

  • Kilian Hekhuis zei:

   “Wow, ik lees heel erg veel vertrouwen in ā€˜groteā€™ bedrijven en de overheid.” – Grote bedrijven zijn per definitie niet te vertrouwen. Daarom is de overheid er om te voorkomen dat ze misbruik maken van consumenten, en hebben we in NL een gedegen consumentenbescherming. In de elektriciteits- en gaswetten is duidelijk beschreven wie wanneer de slimme meter mag uitlezen. En zelfs als dit massaal aan de laars werd gelapt, dan nog is het voor een netbeheerder of leverancier niet interessant om te weten wat jij van uur tot uur doet met je verbruik. Tenzij je daadwerkelijk denkt dat de door jou opgevoerde shoppende crimineel samenspant met “big business”. En de overheid monitort toch al al je internet- en telefoonverkeer, dus die gaat zicht echt niet druk maken om je verbruiksgegevens.

   “Want als hij de kennis heeft om het verbruik te achterhalen geldt dit gelijk voor een hele straat.” – Zoals ik al eerder heb gezegd, er zijn zoveel eenvoudiger methodes te bedenken om te controleren of iemand thuis is, daar hoef je geen ingewikkelde digitale operatie voor op touw te zetten. Terwijl jij als crimineel bezig bent om uit te vogelen hoe je een GPRS pakketje naar de slimme meters kan sturen en het antwoord kan decoderen, is je maatje/concurrent er al fluitend met de buit vandoor, omdat hij, lekker low-tech, gewoon even op de oprit en naar binnen heeft gekeken.

   “Je hebt geen miljoenen van een bank nodig als een 25k van huizen eenvoudiger gestolen kan worden” – Ik denk dat je het met me eens zult zijn dat het type crimineel dat er in slaagt miljoenen van een bank te stelen in een heel andere categorie valt dan het type dat aan woninginbraak doet.

 37. Sorry Derk, maar deze reactie ga ik niet toelaten. Commentaar op de slimme meter had ik toegelaten, maar je relaas over warmte slaat kant noch wal in deze discussie.

 38. Beste Maarten,

  Een reden om de slimme meter/digitale meter niet te laten plaatsen is wanneer er sprake us van teruglevering van energie (bv dmv zonnepanelen). De ferrato-meter (mits niet geblokkeerd) draait daarbij terug en wordt daarmee 1 op 1 verrekend met je afname van energie omdat het onderscheid tussen hoeveelheid opgewekte en afgenomen energie niet kan worden gemaakt.

  Bij slimme meters wordt de teruggeleverde en afgenomen energie wel apart gemeten. Hierbij is de trend dat alleen energie die op het moment van opwekking wordt gebruikt ook daadwerkelijk 1 op 1 wordt verrekend. Voor overige teruggeleverde energie ontvang je een lagere prijs dan dat je betaald voor afgenomen energie.

  Dus als je overdag werkt ( wanneer via zonnepanelen de meeste energie wordt opgewekt.) Of in de zomermaanden op vakantie bent, en dan dus vaak minder energie verbruikt, maakt dat dat voor de ‘oude’ ferraro-meter niets uit. Voor de slimme meter echter ontvang je de lagere teruglevering prijs.

  Het gevoel is dus dat alleen overstap naar een andere meter de consument geld kost op jaarbasis.

  De afweging is dan of de voordelen van de slimme meter op het moment opweegt tegen de nadelen (minder opbrengst in geld van je zonnepanelen) .

  Ik zelf ben fervent voorstander van de slimme meter en de mogelijkheden die de meter brengt bij integratie in domotica etc. Het zal ook zeker de toekomst hebben met ‘smart grids’ en ‘smart netten’.

  De terughoudendheid wordt naast de privacy kwestie (waar ik zelf niet zoveel problemen mee heb) deels ook door de leveranciers zelf tegen gewerkt door de verschillende tarieven voor levering en afname.

  Mvg,
  Rudy

  • Kilian Hekhuis zei:

   Beste Rudy,

   Het is jammer dat, hoewel je zegt een voorstander te zijn van de slimme meter, je je niet goed hebt laten informeren, en daardoor dingen schrijft die niet juist zijn.

   Het is inderdaad waar dat een ouderwetse analoge meter (de “ferrarismeter”, niet “ferrato”) in de meeste gevallen terugdraait in geval van teruglevering (maar let op: er zijn ook ferrarismeters die niet kunnen terugdraaien!). Er is op deze manier niet direct te controleren dat je teruglevert, hoewel een plotseling minder verbruik natuurlijk wel “verdacht” kan zijn. Als je in een jaar meer teruglevert dan verbruikt, dan heb je een zg. negatief verbruik, en als je niet hebt aangemeld dat je zonnepanelen hebt dan kun je daarmee in de problemen komen (d.w.z. de netbeheerder kan de stand weigeren, en na een dispuut de stand komen opnemen, waarna het alsnog duidelijk is dat je teruglevert). Merk in dit kader verder op dat iedere terugleveraar verplicht is om dit aan te melden bij de netbeheerder zodat deze je kan opnemen in het zg. PIR (productie-installatieregister).

   Wat onjuist is, is dat er een “trend” zou zijn dat je “voor overige teruggeleverde energie (…) een lagere prijs [ontvangt] dan dat je betaald voor afgenomen energie”. Het is momenteel wettelijk geregeld dat de eerste 5000 kWh “gesaldeerd” moeten worden, d.w.z. dat het terugleververbruik wordt afgetrokken van het verbruik. Hierbij wordt het totaal van de teruglevering genomen, en eerst afgetrokken van het hoogverbruik levering, en wat resteert van het laagverbruik (voor teruglevering wordt dus niet hoog van hoog en laag van laag afgetrokken). Er zijn veel energieleveranciers die bovendien meer dan de 5000 kWh salderen. Het is mij een raadsel waarom de fiscus dit toestaat, want over gesaldeerde teruglevering wordt ook geen btw en energiebelasting betaald, maar dit wordt toegestaan, weet ik uit de eerste hand. Waar jij het over lijkt te hebben is de zg. terugleververgoeding. Deze geldt pas na de 5000 kWh teruglevering (of dus een hogere, door de leverancier bepaalde, grens) *of* als je totaalverbruik negatief is. Deze vergoeding is inderdaad erg laag. De wet spreekt over een “redelijke terugleververgoeding”, die in de praktijk neerkomt op 70% van de *inkoop*prijs van de leverancier. Maar ook bij een ferrarismeter is negatief totaalverbruik te constateren, zoals ik hierboven al schreef, dus alleen in het geval dat je meer dan 5000 kWh teruglevert per jaar, en je een leverancier hebt die niet meer dan die 5000 kWh saldeert, ben je beter af met een ferrarismeter. Maar je moet aardig wat panelen op je dak hebben liggen en/of erg weinig verbruiken wil je aan die 5000 kWh komen.

   Er speelt echter nog wel een andere kwestie die je niet hebt genoemd. Er gaan nl. stemmen op in Den Haag om het salderen af te bouwen voor wat betreft de energiebelasting (EB). Over de geleverde energie die wordt gesaldeerd met teruglevering wordt de EB dan niet volledig gesaldeerd, maar slechts gedeeltelijk. In dat geval is het rendement van teruglevering dus lager (en de terugverdienperiode langer). Er zijn echter nog geen hele concrete plannen, laat staan dat er al een wetsvoorstel is dat door de twee Kamers heen is. Mocht dit een wetsvoorstel worden, dan ligt er nog wel het probleem dat bij ferrarismeters het terugleververbruik niet te meten is, en er dus een rechtsongelijkheid tussen burgers met en zonder ferrarismeter zou ontstaan. Het is dus maar de vraag of zo’n wetsvoorstel door de Eerste Kamer zou komen. Gezien de tijd die nodig is voor dergelijke wetten zou zo’n wet op z’n vroegst in 2016 ingaan.

 39. Luc Jansen zei:

  Al met al is het voor mensen met zonnepanelen beter de slimme meter te weigeren vanwege de onzekere situatie mbt salderen vanaf 1-1-2018.
  Gelukkig nemen de mogelijkheden toe om zelf opgewekte energie op te slaan. Denk aan elektrische auto, de Solar Freezer. Als er voor eneregieopslag meer laagdrempelige oplossingen komen zal net-balancering makkelijker worden en kan de intelligente meter een lust ipv (voor de consument) een last worden.

 40. Jeannine Raets zei:

  ik weet Ć©Ć©n ding sedert ik die ( slimme meter ) heb moet ik opeens een eindafrekening betalen van 215.29 euro en dat terwijl ik veel minder aardgas heb gebruikt dan verleden jaar . Toen heb ik nog bijna 44 euro teruggetrokken en dat terwijl ik niet eens kook met aardgas en wel met elektriciteit . Daar zou ik wel eens graag een antwoordt op krijgen .

  • Als je mij een scan mailt van de laatste 2 jaarafrekeningen, wil ik je daar wel een analyse op geven. Verder kan ik je adviseren om je op te geven bij bijvoorbeeld http://www.slimmemeterportal.nl. Hierdoor krijg je (gratis) inzicht in je verbruiken, desgewenst per kwartier. Mail je mij je scans (info@maartendewit.nl)?

 41. Jeannine Raets zei:

  Ik heb ook een nieuwe ( slimme meter ) gekregen .Dank zij die meter moet ik nu opeens een eindafrekening betalen van 215.29 euro . En dat terwijl ik minder aardgas heb gebruikt dan in 2013. Toen heb ik nog bijna 44 euro teruggetrokken. Daar zou ik wel eens graag een antwoordt op willen. Ook heb ik geprobeerd van op http://www.eandis.be/verbruiksoverzicht eens een kijkje te nemen op het verbruik maar daar krijgt men dan weer geen verbinding mee Mvg JR

  • Kilian Hekhuis zei:

   Jaennine, als er een nieuwe meter wordt geplaatst (al of niet slim), dan wordt het verbruik van de oude meter opgenomen. Afhankelijk van je energieleverancier wordt dit verbruik dan direct afgerekend, of het wordt opgespaard voor de afrekening op het normale” moment. Omdat het verbruik van gas nogal fluctueert afhankelijk van het seizoen (’s winters veel, ’s zomers weinig) kan het zijn dat je dan moet bijbetalen. Wat wel vreemd is, is dat dit nu blijkbaar is gebeurd aan het begin van de winter. Hoe dan ook, met de slimme meter heeft het niets te maken.

 42. AndrƩ zei:

  Gezien de stemmingen mag het duidelijk zijn dat weinigen het eens zijn met bovenstaande stuk. De redenen zijn eenvoudig.
  – de besparing die de meter in de praktijk oplevert bij de gebruikers is minder dan 1%
  – de meters jagen ons juist op kosten. Goede oude meters die 30 jaar meegaan worden onnodig vervangen door dure slimme meters die 15 jaar meegaan
  – wanneer je de standen op internet invult, is er ook geen meteropnemer nodig. Ook geen argument voor de slimme meter.
  – de slimme meter is zo dom dat je er eerst nog wat dure apparatuur op aan moet sluiten om de interne data te kunnen bekijken.
  – privacy is wel degelijk een issue, want de meter is in het buitenland gekraakt. Om deze reden wordt ook afgezien van de mogelijkheid om op afstand de stroom uit te schakelen. Een hacker zou zo stroom uit kunnen schakelen.
  – ze mogen het niet, maar wie garandeert ons dat de nutsbedrijven de data niet gaan misbruiken?
  En dan de belangrijkste reden om de slimme meter te weigeren:
  – Vanaf 2017 komt er mogelijk een einde aan de huidige salderingsregeling waarbij zelf opgewekte energie even veel opbrengt als de afgenomen energie kost. Heb je een oude ferrarismeter, dan wordt automatisch op de oude manier gesaldeerd. Heb je een slimme meter, dan kan dat veel geld gaan kosten. Zonnepaneelbezitters zijn een dief van hun eigen portemonnee als ze de slimme meter laten installeren.

  • Kilian Hekhuis zei:

   AndrƩ,

   Hoewel je een aantal terechte punten opnoemt, lijkt er ook wat verwarring te bestaan omtrent een aantal andere. Daarom even een reactie:

   “de besparing die de meter in de praktijk oplevert bij de gebruikers is minder dan 1%” – Er lijkt inderdaad nauwelijks directe besparing te zijn, zie bijv. hier http://www.energieoverheid.nl/2014/03/10/energiebesparing-slimme-meter-valt-lager-uit/. Maar ik zie dit niet direct als een nadeel, er wordt immers ook niet *meer* verbruikt.

   “de meters jagen ons juist op kosten” – heel veel ferrarismeters zijn onderhand aan vervanging toe. Natuurlijk worden er ook meters vervangen die wellicht nog een jaar of 10 zouden kunnen meegaan, maar op den duur zouden alle meters toch vervangen moeten worden. Dat jaagt “ons” niet per definitie op kosten. Ten eerste zijn de netbeheerders al jaren aan het sparen om de vervanging te kunnen bekostigen. Dat heeft “ons” wellicht wel wat extra geld gekost omdat dit verdisconteerd is in de netwerkkosten, maar dit is reeds betaald, en geen reden om *nu* een slimme meter te weigeren (zelfs erg dom, want je hebt er al voor betaald!). Tevens is het een stuk goedkoper voor een netbeheerder om een hele straat in 1 keer van slimme meters te voorzien, dan om telkens als er een meter stuk is die te gaan vervangen en zo 20 keer een monteur op en neer te moeten laten rijden.

   “wanneer je de standen op internet invult, is er ook geen meteropnemer nodig. Ook geen argument voor de slimme meter.” – voor jou persoonlijk misschien niet. Maar voor de leveranciers, die tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor het collecteren van meterstanden wel! Het uitvragen van meterstanden bij klanten is op zich al een enorm karwei, maar een grote groep klanten geeft z’n standen ook naar herhaaldelijk vragen niet door. De leverancier is dan gedwongen standen te schatten, wat weer onenigheid met de klant kan opleveren. Als iedereen een slimme meter zou hebben zou dit allemaal een stuk eenvoudiger zijn.

   “de slimme meter is zo dom dat je er eerst nog wat dure apparatuur op aan moet sluiten om de interne data te kunnen bekijken” – dat ligt eraan wat je wil bekijken. Je kunt een ODA vragen om de meter dagelijks uit te lezen, zodat je elke dag het verbruik van de vorige dag weet. Alleen als je continue en actuele gegevens wilt hebben zul je inderdaad extra apparatuur moeten aansluiten. Dat heeft allemaal natuurlijk weinig te maken met hoe “slim” de slimme meter is.

   “privacy is wel degelijk een issue, want de meter is in het buitenland gekraakt. Om deze reden wordt ook afgezien van de mogelijkheid om op afstand de stroom uit te schakelen. Een hacker zou zo stroom uit kunnen schakelen.” – De in het buitenland gekraakte meter is van een ander type dan de slimme meter die in Nederland wordt uitgerold. Maar je hebt gelijk, elke beveiliging is te omzeilen. De vraag is alleen wel (en die vraag is op dit forum al vaak gesteld, en ook beantwoord!), wie zou er in godsnaam geĆÆnteresseerd zijn in jouw verbruik, en wat zou een hacker ermee moeten??

   “ze mogen het niet, maar wie garandeert ons dat de nutsbedrijven de data niet gaan misbruiken?” – De Nederlandse rechtsstaat? Als netbeheerders en/of leveranciers massaal de wetten zouden gaan overtreden dan wordt dat natuurlijk heel snel duidelijk, worden die bedrijven aangeklaagd, en stopt het misbruik. Daarnaast, op wat voor manier denk jij aan het ge/misbruiken van de gegevens? Wat zouden ze met jouw verbruiksgegevens willen doen? Geloof me, zo interessant ben jij *echt* niet.

   “En dan de belangrijkste reden om de slimme meter te weigeren:
   ā€“ Vanaf 2017 komt er mogelijk een einde aan de huidige salderingsregeling waarbij zelf opgewekte energie even veel opbrengt als de afgenomen energie kost.” Dit is m.i. inderdaad een belangrijke reden. Echter, hoewel er wel plannen zijn aangekondigd is nog steeds niet duidelijk wat voor vorm ze gaan krijgen. Tevens is het ook niet duidelijk hoe een overduidelijke rechtsongelijkheid tussen zonnepaneelbezitters met slimme meter en zonnepaneelbezitters met een terugdraaiende ferrarismeter zal worden opgelost. Vooralsnog is dat koffiedikkijken. Overigens zijn er ook aardig wat huishoudens waar een domme digitale meter hangt. Die hebben hetzelfde probleem, want ook een digitale meter telt niet terug.

 43. Als IT Consultant wil ik altijd voors en tegens eens goed op een rijtje kunnen zetten en zie dus al dat degene die de zaak aan het uitrollen is een aantal wetmatigheden klaarblijkelijk over boord heeft gegooid.

  Ik zoom even in op de oneigenlijke pressie van dit artikel.

  “Plaatsing had eigenlijk moeten worden verplicht”
  Ik vind dat een inbreuk op de privacy van velen die hier in Nederland gelukkig nog bestaat. Immers, u heeft al een knappe mopolistische positie in de markt en laat uw klanten aardig betalen voor uw diensten. Gelukkig dat plaatsing dus niet is verplicht.

  “Door niet te plaatsen laat u anderen betalen als weigeraar…..”
  Dat is hetgeen wat u als leverancier dus doet. Plat Rotterdams…. ‘Wij schijten degenen die de nieuwe meters accepteren lekker in de zakken want wij laten die gewoon betalen!’ Overigens, u laat ook de weigeraars betalen door dit in een nwe verhoging te verdisconteren. berekeningen kunnen worden gemanipuleerd en menig van uw klanten heeft daar weinig tot geen verstand van.

  “U zadeld mensen na u op met extra kosten….”
  want ja, na u zal die slimme meter alsnog moeten worden geplaatst natuurlijk. Nouuuuuu u had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen dat de mensen die daarna een woning betrekken, dezelfde keus natuurlijk hebben als hun voorganger….. toch?

  5 redenen waarom het wel te doen …..
  U heeft nog even niet aangegeven dat U!! degene bent die tot een dergelijke stap over te gaan, niet uw klanten. Dus dat betekend dat U!! degene bent die de kosten van een dergelijke operatie zou moeten betalen. Edoch, wij weten natuurlijk heel goed dat niet de leverancier die rekeningen betaald, dat laat zij de klanten doen. Ik vind uw voorstelling van zaken hier op dat onderdeel erg arrogant om niet te zeggen asociaal. Overigens, zakelijk een normale gang van zaken. Vernieuw, vergroot winst en laat je klanten het betalen.

  Ik zal dan maar even op uw andere voorstelling van zaken maar niet in gaan want pareren is kinderlijk eenvoudig.
  =====

  Als IT consultant raad ik grag iedereen even aan het volgende linkje eens te volgen. U moet natuurlijk wel wat Engels kunnen begrijpen maar het geeft aardig weer wat er in de VS momenteel aan de gang is met die ‘slimme’ meter.

  http://bit.ly/1Eq8hj3

  U kunt dit linkje kopiĆ«ren in uw internet explorer of Mozilla of Chrome. Daar ziet u dat het met ‘slimme meters’ toch een beetje anders is dan men hier graag aan u voorsteld.

  Medisch technische implicaties
  Wat men hier niet heeft verteld is dat de leverancier van de slimme meters klaarblijkelijk deze slimme meters niet heeft getest in de buurt van zeer precieze medische apparatuur. We hebben het hier dan over pacemakers, ICD, medische pompen die thuis worden gebruikt. Ook is de werking niet getest icm met reeds thuis staande apparatuur zoals draadloze modems en WIFIversterkers. Ook reeds bestaande draadloos bestaande apparatemn in huis zoals ‘Slimme TV’s’, ‘Slimme koelkasten’ of andere wifi aangesloten peripherals…. niets getest, tenminste, ik heb er danig op gezocht, geen duidelijke testrapportages kunnen vinden.

  Wij kunnen dus als consument niet weten of onze wifi apparatuur en anderen, in huis, een werking op elkaar heeft. Dan word slim plots een stukje minder slim.

  BigData
  wat wij ook niet weten, tenminste, de leverancier van de slimme meters heeft ons dat niet verteld, hoe gevoelig voor storngen of ‘intrusions’ van buitenaf de slimme meter kan blijken. Uit de slimmem meter komt een flinke hoeveelheid uitleesbare data. Dat kan verschillen van hoe vaak u al of niet thuis bent tot het kunnen bepalen of u een grootverbruiker bent al of niet.

  Wat ook kan worden bepaald is op welke tijden u al of niet thuis bent. Al deze data word gebundeld en zal commercieel door uw leverancier van uw slimmem meter worden geexploiteerd. Ik zet een bedrijf op, koop die ‘slimme’ data en kan er uithalen welke mensen wanneer thuis zullen zijn en u bezoeken….. wanneer u niet thuis bent. Want… het is technisch ook mogelijk dat derden uw data, uit winstbejag van de leverancier van de slimme meter, door uitbesteding, kunnen beschikken over die big data.

  Kortom, zonder dat men het weet word er onder het mom… ‘Het is allemaal zo lekker makkelijk…’ stukje en beetje aanslag gedaan op persoonlijke en individuele vrijheid die wel degelijk zeer reeele nadelen hebben. Nadelen waar u als consument zeer zeker even bij stil moet blijven staan. Uiteraard niet leuk in een verkoopverhaaltje… maar als IT consultant kan ik u vertellen dat hackers en inbrekers absoluut niet stil zitten.

  Overigens…. sinds de invoering van die nieuwe meters is het aantal discussies over aanzienlijke plotse toename van afname enorm gestegen. Legio discussies door klanten die geconfronteerd worden met aanzienlijke verhogingen tov de oude meter. Vraag hier is, zit u als klant op die discussie te wachten? U bent gezien al die reacties aan de goden min of meer overgeleverd.

  Mijn mening…. Gewoon NIET!

  • Kilian Hekhuis zei:

   Je houdt een lang, nauwelijks coherent betoog vol spel- en stijlfouten. En dat voor een “IT consultant”.

   Ten eerste haal je netbeheerders, energieleveranciers en leveranciers van slimme meters door elkaar, en lijk je te denken dat de schrijver van het oorspronkelijke artikel (alweer bijna vier jaar oud! – het artikel, niet de schrijver) een van de drie is. Voor zover ik weet is dit niet het geval.

   Ten tweede lijk je totaal niet op de hoogte van de procedures in de energiemarkt. Noch wat betreft plaatsing van de meter, noch wat betreft uitlezen, noch van de technische (on)mogelijkheden van de “slimme” meter. Ik ga hieronder kort in op enkele van je miskleunen.

   “Verplichte plaatsing is een inbreuk op je privacy” – Je geeft niet aan waarom je dit denkt. Je geeft ook niet aan waarom de reeds in het artikel genoemde tegenredenen niet zouden gelden. Je slimme meter wordt alleen uitgelezen als je dit a) zelf toestaat en b) uitsluitend om wettelijke toegestane en verplichte redenen. De wet geeft aan dat een leverancier verplicht is jou elke twee maanden een overzicht te geven van je verbruik. Als je dat niet wilt, dan mag je de leverancier dit verbieden. Verder geeft de wet toestemming aan de leverancier om de meter uit te lezen bij verhuizing, bij wisselen van leverancier en voor de jaarafrekening. Als je dat Ć³Ć³k niet wilt, dan kun je de slimme meter ook nog “dom” laten maken. De meter is dan functioneel niet meer uitleesbaar voor een leverancier. Wat voor “inbreuk” zie je dan nog?

   “Netbeheerders laten klanten teveel betalen voor hun diensten” – De tarieven die de netbeheerders mogen berekenen worden vastgesteld door de ACM, een overheidorganisatie. Als je klachten hebt over de hoogte van deze tarieven moet je dus bij de overheid aankloppen.

   “Netbeheerders kunnen manipuleren met berekeningen” – Het is niet helemaal duidelijk welke berekeningen je bedoelt. Netbeheerders kunnen in ieder geval niet manipuleren met meterstanden van een slimme meter (de meters zijn read-only en geijkt), en zoals hierboven genoemd ook niet met tarieven.

   “Netbeheerders gaan over tot het plaatsen van slimme meters, en de consument draait er voor op” – Netbeheerders zijn vanuit overheidswege (dus wettelijk) verplicht om iedereen een slimme meter aan te bieden. Dezelfde overheid bepaalt, via de ACM, hoeveel kosten een netbeheerder hiervoor redelijkerwijs mag maken, en hoe deze kosten in de netbeheerdertarieven verdiscontieerd mogen worden. Het zijn dus niet de netbeheerders zelf waar je naar kunt wijzen.

   “Slimme meters verstoren medische en draadloze apparatuur” – De meeste slimme meters communiceren via GPRS. Dit doen ze op de standaard 2G frequenties die al decennialang gebruikt worden. Andere slimme meters communiceren via het lichtnet (dus volledig bedraad), of via CDMA (een andere draadloze techniek). Er is dus geen enkel gevaar voor medische of draadloze apparatuur.

   “Slimme meters sturen allerhande informatie naar buiten” – Dit is onjuist. Slimme meters sturen zelf helemaal niets naar buiten, maar leveren alleen op aanvraag gegevens uit. Netbeheerders mogen de slimme meter uitlezen als dit voor hun wettelijke taken noodzakelijk is. Deze gegevens mogen ze niet aan andere partijen geven. Leveranciers mogen, via de netbeheerder, de slimme meter maximaal zeven keer per jaar uitlezen (zes keer voor het verbruikskostenoverzicht, Ć©Ć©n keer voor de jaarrekening), en dan alleen de dagstanden. Alleen als u expliciet toestemming hebt verleend kan een derde partij, eveneens via de netbeheerder, de zg. intervalstanden (kwartierwaarden voor elektriciteit, uurwaaren voor gas) uitlezen.

   “Met behulp van de slimme meter kan worden bepaald of u thuis bent” – Alleen in zekere mate. Als u thuis bent zult u meer gas en elektriciteit verbruiken, en dat is zichtbaar in de intervalstanden, en als u langere tijd van huis bent in de dagstanden. Echter, zoals hierboven vermeld, mogen netbeheerders en leveranciers deze gegevens alleen met uw toestemming uitlezen, en ook alleen gebruiken daar waar u toestemming voor geeft. Daarnaast heeft een netbeheerder of leverancier er niets aan om te weten of u thuis bent of niet.

   “De leverancier van de slimme meter zal de gebruiksgegevens exploiteren” – Ten eerste is de leverancier van de slimme meter een buitenlands bedrijf die de slimme meter verkoopt aan de netbeheerder, en er daarna verder geen controle meer over heeft. Ik neem aan dat je de netbeheerder of energieleverancier bedoelt. Ten tweede is dit wettelijk verboden, en staan er forse straffen op het ongeoorloofd uitlezen en doorverkopen van gegevens. Ja, het is mogelijk, maar nee, niemand gaat dat riskeren. Zo lucratief is het niet om te weten dus jij persoonlijk, op Straatnaam 24 in WOONPLAATS van ’s morgens 7:30 tot ’s middags 17:45 van huis bent, op een gemiddelde doordeweekse dag.

   “Hackers en inbrekers zitten niet stil” – Ik neem aan dat je dit bedoelt in relatie tot de slimme meter. De slimme meters zijn goed beveiligd. Het is echter ongetwijfeld mogelijk om ze te hacken. Echter, welk voordeel zou een hacker hierbij hebben? Er valt helemaal niets te halen. Inbrekers zouden het wellicht interessant vinden om te weten of je overdag thuis bent of niet (’s nachts is er weinig verschil in energieverbruik tussen iemand die thuis is en iemand die dat niet is), maar de gemiddelde inbreker is geen hacker, en even langslopen en naar binnen gluren is vele malen efficiĆ«nter. Je kunt beter gewoon goed hang- en sluitwerk aanschaffen.

   “De slimme meter zorgt voor aanzienlijke toename van het energieverbruik” – De slimme meter verbruikt zelf ook energie, zij het niet meer dan een moderne digitale meter. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de oude ferrarismeter sowieso aan vervanging toe was, en niet meer nauwkeurig registreerde. Wat natuurlijk wel zo is, is dat de slimme meters uitgebreid geijkt zijn, en in principe nauwkeurig registreren. “Verhalen op het internet” lijken me geen betrouwbare bron van informatie in deze.

   Natuurlijk mag je er voor kiezen om de slimme meter niet te accepteren als deze wordt aangeboden. Maar de redenen waarom raken in dit geval kant nog wal.

 44. Als je zonnepanelen hebt en saldeert, is een domme meter veel slimmer. Omdat niet gemeten wordt, hoeveel stroom geproduceerd is, kan er ok in de toekomst geen belasting voor gevraagd worden. Sterker nog: niemand weet dat je Ć¼berhaupt zonnepanelen hebt. Minder papierwinkel is het ook.

  • Een slimme meter geeft je inzicht, een domme meter totaal niet. Bij de huidige salderingsregeling betaal je in alle gevallen alleen over je jaarlijkse netto inname Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Wanneer die salderingsregeling wordt afgebouwd, is het vrij naief om te denken dat de draaischijfmeter nog gebruikt mag blijven worden.

   • Hoe meer domme meter lange blijven hangen, hoe groter de kans hat het salderen bestaan blijft. Uit technische reden. Dus ga ik hem niet vrijwillig vervangen. Hij geeft ook flexibiliteit bij het melden van het verbruik. Als ik een jaar te veel heb opgewekt, ga ik de KWh in het volgend jaar verbruiken wil. In de praktijk kun je over drie jaar salderen.

 45. Als echte nitwit tussen jullie kenners; Als ik een slimme meter laat installeren, maar hem uit laat zetten (wil niet achteraf moeten betalen voor eventuele verplichte installatie), is dat dan met een hardwarematige uitknop? Met andere woorden, als het een softwarematige ‘uit’ is, hoe weet ik dan zeker dat niemand hem per abuis weer aanzet?

  • wat betekent softwarematig uit, goede vraag.
   het komt ongeveer neer op: zodra softwarematig uit, dan leest de netbeheerder 1x per 2 maanden de meter uit, maar zal die gegevens niet aan de leverancier of 3den geven.

   de vraag of dan de gegevens anoniem dan nog gebruikt worden, geen antwoord.
   mocht je toevallig zo een meter hebben en willen weten wat er met de gegevens gebeurd of anders gezegd kunnen checken of het ook echt software uit is, geen antwoord.

   veel kastje muurtje werk tussen leveranciers en netbeheerders.
   hoewel slimme meters steeds beter worden, is het nog steeds niet iets wat ik in huis zou willen, maar ik zeg nooit nooit, het zou wel eens kunnen veranderen in de toekomst, maar voor mij moet hij dan eerst slim worden en niet allen slim voor de netbeheerder/leverancier.

   • Kilian Hekhuis zei:

    migjes,

    De netbeheerder mag een meter die administratief uit staat uberhaupt niet uitlezen, ook niet voor eigen gebruik. Sowieso leest de netbeheerder de meter alleen tweemaandelijks uit als de leverancier daar om verzoekt: het is dus niet zo dat ze dat toch doen, maar de leverancier niet bij die gegevens kan.

    Wat betreft “eerst slim worden”, je kunt, ook als de meter administratief uit staat, natuurlijk altijd apparaten als de Toon aansluiten.

  • Kilian Hekhuis zei:

   Saskia,

   Wat bedoel je precies met “wil niet achteraf moeten betalen voor verplichte installatie”? Je mag een slimme meter weigeren als je dat wil. Alleen als je zelf besluit om achteraf toch een slimme meter te laten installeren nadat je ‘m eerder hebt geweigerd moet je betalen.

   “Administratief uitzetten” gebeurt, voor zover ik heb kunnen nagaan, inderdaad puur administratief. Dat wil zeggen dat als er ergens een fout in de administratie wordt gemaakt, de meter toch is uit te lezen. Als je dat niet wilt moet je dus de slimme meter echt weigeren. Je krijgt dan of een nieuwe digitale domme meter, of als je die al hebt en nog nieuw genoeg is mag ie blijven hangen.

   Wat is eigenlijk de reden dat je geen slimme meter wil hebben?

   • beste kilian.

    (aangezien ik niet kan reageren op de juiste plek, reageer ik hier.)
    administratief uit betekend niet dat de netbeheerder hem niet uit leest.
    zoals het woordje administratief al zegt, er word niks met de gegevens administratief gedaan (met een belofte van de blauwe ogen) maar uitgelezen word hij.
    (onduidelijk is of er dan nog wel iets met de algemene gegevens word gedaan of niet.
    daar krijg je gewoon geen antwoord op.)

    persoonlijk vind ik dat geen probleem, maar waar kan ik het controleren of het zo is?
    hoe zie ik dat?
    en wat gebeurd er daar na met die gegevens?
    en waar kan ik het aanpassen als het niet is als ik zou willen?
    hoe weet ik dat een leverancier of trusted suplier te vertrouwen is en misschien (kan per ongeluk zijn) mijn gegeven uit leest?

    ik wil er controle op hebben en duidelijkheid, niks blauwe oogjes beloftes.
    een hardware matige knop zou een perfecte oplossing zijn, maar word geweigerd om door te voeren. dus voor mij is hij tot die tijd dus niet slim.

    (laten we wel wezen toon is net zo een dom apparaat als een slimme meter.
    mijn eigen meter kast is al vele malen slimmer als die apparaten, lol
    en is nog goedkoper ook.
    ik schakel al apparaten aan en uit na gelang ik eigen opwek heb of te veel gebruik.)

    grt
    migjes

 46. De naam “SLimme meter” is misleidend. Het zijn niet alleen meters, maar ook afsluiters.
  Via de “meter/afsluiter” kan ook de hoeveelheid stroom begrensd worden, of afgesloten worden. Ook kan de software op afstand ge-update worden.

  Software-updates gaan natuurlijk nooit mis.
  Er wordt natuurlijk nooit gesjoemeld met software.
  Computersystemen worden natuurlijk nooit gehacked.
  GPRS radiosignalen zijn natuurlijk niet slecht voor je gezondheid.
  En de wet van Murphy bestaat niet…..
  Wat zeg je ?

  Gaan software updates regelmatig mis, zelfs bij Microsoft ?
  Werd er bij bij VW gesjoemeld met software ?
  Werd vorige week de website van de NPO/teletekst ge-ddossed ?
  ZIjn er mensen die gevoelig zijn voor GPRS signalen ?
  Bestaat de wet van Murphy ?
  Echt waar ?

  • Kilian Hekhuis zei:

   Mark,

   De functionaliteit om slimme meters op afstand af te sluiten zit niet meer in de nieuwste meters, en is/wordt softwarematig uitgezet in de bestaande meters. Het is dan niet meer mogelijk om op afstand de meters uit te zetten. Overigens is deze mogelijkheid alleen potentieel aanwezig geweest, aangezien er nooit een interface is gebouwd om door marktpartijen de meter te laten uitzetten.

   Ik zie dat je bezorgd bent over de veiligheid van slimme meters. Mag ik aannemen dat je ook geen auto rijdt, geen TV kijkt (en al helemaal niet digitaal/interactief), geen mobiele telefoon hebt en nooit het internet op gaat?

 47. Sicko Heinze zei:

  “Volledig operationeel laten plaatsen had natuurlijk gewoon verplicht moeten worden”. Iemand die dat beweert is een gevaar voor onze maatschappij. Ga je zonden nog eens overzien, makker.

  • Kan je ook even toelichten waarom ik een gevaar ben voor de samenleving omdat ik dat beweer?

  • Kilian Hekhuis zei:

   Een interessante mening, maar niet erg goed onderbouwd. Een slimme meter doet niets anders dan opslaan hoeveel je verbruikt, en legt dat vast per kwartier (voor elektriciteit), met een voortschreidend venster van tien dagen. Als je geen toestemming geeft om deze gegevens te delen kan alleen de netbeheerder deze uitlezen en verwerken, en dan alleen nog maar geaggregeerd zodat ze de balans op het netwerk beter kunnen monitoren. Ik ben erg benieuwd waarom dit een gevaar voor de maatschappij zou zijn, wellicht kunt u dit toelichten?

 48. Ad van gestel zei:

  De netwerkbeheerdes / overheid zijn onbetroubare instanties. Gewoon bij het oude houden. Ik ga je nu vertellen dat over een tijd er functies aan het licht komen die de burger niet heeft gewild. Weg met de domme slimme meter, blijf analoog.

  • Ik lees hier echt helemaal geen enkele feitelijke reden. Hooguit een complot theorie.

  • Kilian Hekhuis zei:

   De overheid schrijft welliswaar voor hoe de energiemarkt zijn processen moet inrichten, en heeft ook voorgeschreven dat iedereen een slimme meter moet krijgen, maar is verder geen partij in de daadwerkelijke uitrol. Ook al is de overheid ontzettend onbetrouwbaar (en daar valt wat voor te zeggen), dan nog heeft de overheid hier verder weinig mee te maken.

   De netwerkbeheerders zijn grote, semi-overheidsbedrijven die als taak hebben om het energienet werkend te houden. Gezien het feit dat Nederland behoort tot een van de landen met het minste storingen in elektriciteits- en gasvoorziening lijkt het me dat ze daarin vrij goed slagen, en kunnen we ze dus niet echt onbetrouwbaar noemen.

   Wat betreft de “functies” die “de burger niet heeft gewild”, wat een slimme meter wel en niet kan is precies gedefinieerd in een dik document dat is opgesteld door de NEN, een onafhankelijk instituut, en wordt niet bepaald door de overheid. Ik weet ook niet goed aan wat voor “functies” je zit te denken, want technisch gezien is de meter puur een doorlaatkanaal en meter voor de stroomleiding die je huis binnenkomt, en kan het verder bijna niets.

 49. Ad van Gestel zei:

  Kijk eens op de site van radar geachte mensen.

  https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/slimme-meter-van-het-meterkastje-naar-de-muur/

  De slimme meter is in opspraak. Eerder constateerde de Universiteit Twente dat deze meters te veel verbruik kunnen registreren en bij het meldpunt dat Radar opende, stromen de klachten binnen. Wat is er aan de hand in onze meterkast en waar kunnen consumenten terecht als ze vragen hebben, of hun meter niet vertrouwen?

  Veel mensen hebben al een slimme meter en wie hem nog niet heeft, zal er binnenkort een krijgen. Over deze meters is de laatste tijd nogal wat ophef. Radar opende een meldpunt en kreeg in ruim een week meer dan 500 meldingen.

  • Er hangen inmiddels 10 miljoen slimme meters in Nederland. En er zijn 500 klachten binnengekomenā€¦ā€¦ā€¦ okā€¦..

  • Kilian Hekhuis zei:

   Dat artikel is uit maart 2017, het is nu februari 2022, dus zo goed als 5 jaar(!) later. De slimme meter is allang niet meer “in opspraak” sinds de wappies zich zijn gaan richten op 5G, corona en de OekraniĆ«. Je loopt dus 5 jaar achter Ad!

   De slimme meter is een technisch apparaat, en kan kapot zijn of foutief meten. Maar dat kon de domme analoge meter ook, dus dat is niets nieuws.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: